מי אשקלון שירות לקוחות

פנייה בטלפון
טלפון: 1800-071-200
שעות פעילות המוקד הטלפוני:
ימים א’ וג’ בין השעות 19:00 – 08:00
ימים ב’, ד’, ה’ בין השעות 15:40 – 08:00

פקס: 073-2211099

מייל: fax@mei-barak.co.il

פניה פרונטלית
כתובת: מגדלי “שקל” – רחוב ז’בוטינסקי 168, קומה 5 בני ברק מיקוד 5136004

ימים א’-ה’ בין השעות 14:00-08:00
ימים א’ וג’ גם בין השעות 18:00-15:30שעות פעילות מרכזי השירות:

החלפת מחזיקים מעבר דירה

במצב של שינוי בדיירים או החלפת מחזיקים בדירה יש לשנות גם את שם הצרכן בחשבון המים מהצרכן היוצא לצרכן הנכנס.
לפני השינוי יש לתעד את מונה המים ולקחת קריאה מדויקת ליום הכניסה של הצרכן החדש ויום העזיבה של הצרכן הקודם.
הצרכן הקודם חייב להודיע בכתב על עזיבת הנכס אחרת, הוא ימשיך להיות מחויב על חשבון המים.
מילוי טופס בקשה להחלפת מחזיקים בנכס בגלל מכירת הדירה או שכירות ניתן לבצע בקישורים הבאים:
טופס עבור דייר שוכר שעוזב – קישור.
דייר שוכר עוזב נדרש להציג את המסמכים הבאים:

 • טופס שינוי מחזיק.
 • קריאת מונה עדכנית ליום היציאה מהנכס.
 • תצלום ת.ז. של השוכר והמשכיר.
 • חוזה שכירות שהסתיים.

טופס דיווח עבור שוכר חדש שנכנס  – קישור.

שוכר חדש נדרש להציג את המסמכים הבאים:

 • טופס שינוי מחזיק
 • קריאת מונה עדכנית ליום הכניסה לנכס.
 • תצלום ת.ז. של השוכר והמשכיר.
 • חוזה שכירות

טופס דיווח עבור מקרה של רכישה וקנייה של הדירה – קישור.
המסמכים הנדרשים הם:

 • טופס שינוי מחזיק.
 • קריאת מונה עדכנית ליום הכניסה לנכס.
 • נסח טאבו.
 • תצלום ת.ז. של המוכר והקונה.
 • חוזה מכירה או כל הסכם אחר מלווה בתצהירים/ צו ירושה/ העברה ללא תמורה וכדו’.
 • בהעדר הבעלים יש להמציא ייפוי כוח מאת הבעלים + תצלומי ת.ז. של מיופה ומיפה הכוח.

תשלום חשבון המים באינטרנט

 • את תשלום חשבון המים באופן מקוון ניתן לבצע באמצעות האתר paybill – קישור.
 • תשלום באמצעות הוראת קבע בנקאית יש למלא את הטופס עבור הוראת קבע בנקאית – קישור.
  את הטופס יש להעביר למחלקת שרות לקוחות וגביה של 'מי ברק' עם טופס המאשר כי הוקמה הרשאה בבנק, במייל: fax@mei-barak.co.il, בפקס: 073-2211099 או בדואר לכתובת: מגדלי “שקל” – רחוב ז’בוטניסקי 168 קומה 5 בני ברק.
 • הוראת קבע בכרטיס אשראי יש להעביר טופס הוראת קבע בכרטיס אשראי – קישור למחלקת שרות לקוחות וגביה של 'מי ברק' במייל: fax@mei-barak.co.il, בפקס: 073-2211099 או בדואר לכתובת: מגדלי “שקל” – רחוב ז’בוטניסקי 168 קומה 5 בני ברק.
 • תשלום בטלפון מענה ממוחשב – 072-2240801
 • תשלום בטלפון מענה אנושי – 1-800-071-200
 • בדואר

דיווח על נזילת מים

במידה וצריכת המים שלכם הייתה חריגה כתוצאה מנזילה, אתם יכולים לקבל תעריף מופחת על הכמות החריגה.
הכמות החריגה תחושב באמצעות השוואת צריכת המים בתקופה בה נעשתה החריגה לתקופה קודמת בשנה מקבילה.

טופס דיווח נזילה – קישור.דיווח על תקלה ברשת המים

דיווח על תקלות מים וביוב יש לבצע באמצעות פניה למוקד השירות העירוני בכל שעה בטלפון 106
המוקד מטפל בתקלות ברשת המים הציבורית בלבד ואינו אחראי על טיפול בתקלות ברשת הפרטית.
ניתן גם לדווח באמצעות טופס מקוון – קישור.
במייל: moked@bbm.org.il

 • טופס דיווח על נזילה – קישור.
 • עדכון מספר נפשות (טופס מקוון) – קישור.
 • שינוי מחזיקים בדירה, שוכר עוזב (טופס מקוון) – קישור.
 • שינוי מחזיקים בדירה, שוכר נכנס (טופס מקוון) – קישור.
 • שינוי מחזיקים בדירה, קונה (טופס מקוון) – קישור.
 • טופס בקשה להתקנת מד מים – קישור.

מודעות דרושים לתפקידים שונים בחברת מי ברק

מודעות דרושים לתפקידים שונים בחברה ניתן למצוא בקישור הזה.

מכרזים פומביים

מכרזים פומביים מתפרסמים בקישור הזה.

נוכחות באינטרנט