מי אשקלון שירות לקוחות

פנייה בטלפון
טלפון: 1800-800-277
שעות פעילות המוקד הטלפוני:
ימים א'-ה' בין השעות 08:00-17:00
יום ו' 8:30-12:30

פנייה בפקס
פקס משרד סניף אשקלון: 08-9578820
פקס משרד נתיבות: 08-9944932

פניה פרונטלית
על מנת לקבל שירות פרונטלי בסניפי תאגיד המים מי אשקלון יש להזמין תור בטלפונים הבאים:
אשקלון: 1800-800-277
נתיבות: 08-9944912

כתובות הסניפים
סניף אשקלון: רח' יורם ורון 2 קומה 7
סניף נתיבות: רח' שד' ירושלים 18, קומה א'
שעות פעילות מרכזי השירות:
סניף אשקלון:

ימים ב', ד', ה' 08:30-15:30
ימים א', ג' 08:30-13:30, 16:00-18:00
סניף נתיבות:

ימים א', ג' 08:30-15:30
ימים ב', ד' 08:30-14:00, 16:00-18:00
יום ה' 08:00-14:00

החלפת מחזיקים מעבר דירה

במצב של שינוי בדיירים או החלפת מחזיקים בדירה יש לשנות גם את שם הצרכן בחשבון המים מהצרכן היוצא לצרכן הנכנס.
לפני השינוי יש לתעד את מונה המים ולקחת קריאה מדויקת ליום הכניסה של הצרכן החדש ויום העזיבה של הצרכן הקודם.
הצרכן הקודם חייב להודיע על עזיבת הנכס אחרת, הוא ימשיך להיות מחויב על חשבון המים.
מילוי טופס בקשה להחלפת מחזיקים בנכס בגלל מכירת הדירה או שכירות ניתן לבצע בקישורים הבאים:
טופס החלפת צרכנים בשל מכירת דירה לתושבי אשקלון – קישור.
טופס החלפת צרכנים בשל החלפת שוכרים בדירה לתושבי אשקלון – קישור.
טופס החלפת צרכנים בשל מכירת דירה לתושבי נתיבות – קישור.
טופס החלפת צרכנים בשל החלפת שוכרים בדירה לתושבי נתיבות- קישור.

תשלום חשבון המים באינטרנט

 • את תשלום חשבון המים באופן מקוון ניתן לבצע בטפסים הבאים: טופס לתושבי אשקלון וטופס לתושבי נתיבות
 • תשלום באמצעות הוראת קבע בנק/אשראי יש למלא את הטפסים הבאים:
  טופס הוראת קבע בנקאית לתושבי אשקלון – קישור.
  טופס הוראת קבע בנקאית לתושבי נתיבות – קישור.
  טופס הוראת קבע בכרטיס אשראי לתושבי אשקלון – קישור.
  טופס הוראת קבע בכרטיס אשראי לתושבי נתיבות- קישור.
 • תשלום בטלפון – 1-800-800-277

דיווח על נזילת מים

במידה וצריכת המים שלכם הייתה חריגה כתוצאה מנזילה, אתם יכולים לקבל תעריף מופחת על הכמות החריגה.
הכמות החריגה תחושב באמצעות השוואת צריכת המים בתקופה בה נעשתה החריגה לתקופה קודמת בשנה מקבילה.

אשקלון
טופס דיווח נזילה במערכת המים הפרטית – קישור.
טופס דיווח נזילה במערכת המים המשותפת – קישור.

נתיבות
טופס דיווח נזילה במערכת המים הפרטית – קישור.
טופס דיווח נזילה במערכת המים המשותפת – קישור.

דיווח על תקלה ברשת המים

דיווח על תקלות מים וביוב יש לבצע באמצעות פניה למוקד השירות העירוני בכל שעה בטלפון 106
המוקד מטפל בתקלות ברשת המים הציבורית בלבד ואינו אחראי על טיפול בתקלות ברשת הפרטית.
מוקד זה משמש את תושבי נתיבות ואשקלון.

טפסים לתושבי אשקלון

 • טופס מקוון של הוראת קבע בנקאית – קישור
 • טופס מקוון של הוראת קבע בכרטיס אשראי – קישור
 • טופס הצהרת מספר נפשות – קישור
 • טופס בקשה להכרה בתעריף מיוחד עקב נזילה במערכת המים הפרטית – קישור
 • טופס בקשה להכרה בתעריף מיוחד עקב נזילה במערכת המים המשותפת – קישור
 • טופס בקשה להחלפת צרכנים בנכס – קניה / מכירה – קישור
 • טופס בקשה להחלפת צרכנים בנכס – שכירות – קישור
 • אישור הסכמה להעברת יתרת זכות – קישור
 • בקשה לקבלת שירותי פינוי ביוב – קישור
 • בקשת ביטול הוראת קבע / כרטיס אשראי – קישור
 • טופס 3א' – בקשה לעריכת בירור חיוב חריג בעד צריכת מים – קישור
 • מסירת קריאת תושב – קישור
 • טופס החזר כספי לתושב – קישור
 • טופס מסירת דירה מקבלן – קישור
 • עדכון פרטי צרכן – קישור

טפסים לתושבי נתיבות

 • טופס הוראת קבע לכרטיסי אשראי – קישור
 • טופס הוראת קבע בנקאית – קישור
 • טופס הצהרת מספר נפשות – קישור
 • טופס בקשה להכרה בתעריף מיוחד עקב נזילה במערכת המים הפרטית – קישור
 • טופס בקשה להכרה בתעריף מיוחד עקב נזילה במערכת המים המשותפת – קישור
 • טופס בקשה להחלפת צרכנים בנכס – קניה / מכירה – קישור
 • טופס בקשה להחלפת צרכנים בנכס – שכירות – קישור
 • אישור הסכמה להעברת יתרת זכות – קישור
 • בקשה לקבלת שירותי פינוי ביוב – קישור
 • בקשת ביטול הוראת קבע / כרטיס אשראי – קישור
 • טופס 3א' – בקשה לעריכת בירור חיוב חריג בעד צריכת מים – קישור
 • מסירת קריאת תושב – קישור
 • טופס החזר כספי לתושב – קישור
 • טופס מסירת דירה מקבלן – קישור
 • עדכון פרטי צרכן – קישור

מודעות דרושים לתפקידים שונים בחברת מי אשקלון

מודעות דרושים לתפקידים שונים בחברה ניתן למצוא בקישור הזה.

מכרזים פומביים

מכרזים פומביים מתפרסמים בקישור הזה.

נוכחות באינטרנט

אתר האינטרנט של תאגיד המים מי אשקלון – mei-ashkelon.co.il