כדור גלובוס בידי ילד
מן העולם

מה המרחק בין ישראל לקובה? מה המרחק בקו אווירי?

שאלה מישהו יכול לומר לי מה המרחק בין ישראל לקובה בקו אווירי? תשובה לשאלה: מה המרחק בין ישראל לקובה? מה המרחק בקו אווירי? ראשית, זה קצת בעייתי לשאול את השאלה הזו משום שאתה לא נותן […]

כדור גלובוס בידי ילד
מן העולם

מה המרחק בין ישראל לסיציליה? מה המרחק בקו אווירי?

שאלה מישהו יכול לומר לי מה המרחק בין ישראל לסיציליה בקו אווירי? תשובה לשאלה: מה המרחק בין ישראל לסיציליה? מה המרחק בקו אווירי? ראשית, זה קצת בעייתי לשאול את השאלה הזו משום שאתה לא נותן […]

כדור גלובוס בידי ילד
מן העולם

מה המרחק בין ישראל לשוויץ? מה המרחק בקו אווירי?

שאלה מישהו יכול לומר לי מה המרחק בין ישראל לשוויץ בקו אווירי? תשובה לשאלה: מה המרחק בין ישראל לשוויץ? מה המרחק בקו אווירי? ראשית, זה קצת בעייתי לשאול את השאלה הזו משום שאתה לא נותן […]

כדור גלובוס בידי ילד
מן העולם

מה המרחק בין ישראל לקוריאה? מה המרחק בקו אווירי?

שאלה מישהו יכול לומר לי מה המרחק בין ישראל לקוריאה בקו אווירי? תשובה לשאלה: מה המרחק בין ישראל לקוריאה? מה המרחק בקו אווירי? ראשית, זה קצת בעייתי לשאול את השאלה הזו משום שאתה לא נותן […]