food people table blurred
שונות

כמה תרומות עמותות לנזקקים צריכות לגייס בשנה כדי לסייע להם?

שאלה מעוניין לדעת כמה תרומות עמותות לנזקקים צריכות לגייס בשנה כדי לסייע להם? תשובה שאלה קשה כי נראה שאף פעם עמותות הנזקקים לא מקבלות מספיק תרומות בכדי לדאוג לכל הנזקקים.כמו כן, מאחר ומצבם של הנזקקים […]

שונות

כמה טבק יש בסיגריה? מה כמות הטבק בסיגריה ממוצעת?

שאלהמי יודע כמה טבק יש בסיגריה? כמה טבק נכנס לסיגריה אחת בודדת?תשובה לשאלה: כמה טבק יש בסיגריה? מה כמות הטבק בסיגריה ממוצעת? יש סוגי סיגריות שונים וכמות הטבק החומר הצמחי שבסיגריה משתנה בין הסיגריות השונות. […]

שונות

חיות באות ר – בעלי חיים באות ר

שאלהמחפש רשימה של חיות באות ר. אני צריך את זה בשביל המשחק חי דומם צומח. אז נא רשמו שמות של בעלי חיים באות רתשובה לשאלה: חיות באות ר – בעלי חיים באות רראם הנבל (ראם […]

שונות

רשימת שמות רחובות ראשון לציון

שאלהמחפש בנרות רשימת רחובות בראשון לציון, מי יכול לעזור לי?תשובה לשאלה: רשימת שמות רחובות ראשון לציון בראשון לציון יש 1224 רחובות. להלן רשימה של שמות רחובות בראשון לציון. מקור הנתונים הוא בפרסום של רשות האוכלוסין […]

שונות

כמה ימים יש בחודש בממוצע

שאלהמעוניין לדעת כמה ימים יש בחודש? אני מתכוון ממוצע הימים בחודש כי יש חודשים עם 30 ימים ויש חודשים עם 31.תשובה לשאלה: כמה ימים יש בחודש בממוצע האורך הממוצע של שנה אזרחית הוא 365.2422 ולכן […]

שונות

רמת גן רשימת שמות כל הרחובות

שאלהמי יודע ומי שמע על מקום שמרכז רשימה של רחובות בישוב רמת גןתשובה לשאלה: רמת גן רשימת שמות כל הרחובות ברמת גן יש 649 רחובות. להלן רשימה של שמות רחובות ברמת גן. מקור הנתונים הוא […]

שונות

חיות באות כ – בעלי חיים באות כ

שאלהמחפש רשימה של חיות באות כ. אני צריך את זה בשביל המשחק חי דומם צומח. אז נא רשמו שמות של בעלי חיים באות כתשובה לשאלה: חיות באות כ – בעלי חיים באות ככבשהכוכב יםכלבכלב יםכנהכנימהכרישכריש […]

שונות

כמה אחוז אלכוהול יש בבושם? מה אחוזי אלכוהול בבושם?

שאלהמישהו יכול לומר לי מהי תכולת האלכוהול בבושם? כמה אחוז אלכוהול יש בבושם?תשובה לשאלה: כמה אחוז אלכוהול יש בבושם? מה אחוזי אלכוהול בבושם? תכולת האלכוהול בבושם משתנה בהתאם לסוגי הבשמים השונים וכמובן שקיימים הבדלים בין […]

שונות

קיבוץ גבעת השלושה טלפון מזכירות או ספר טלפונים של הקיבוץ

שאלה אני צריך את הטלפון של מזכירות קיבוץ גבעת השלושה וטלפונים של עסקים שונים. מישהו יכול לציין כאן את הטלפון של מזכירות הקיבוץ או אם יש ספר טלפונים של קיבוץ גבעת השלושה זה יהיה יותר […]

שונות

כמה אלכסונים יש במשושה?

שאלהמי יכול לומר לי כמה אלכסונים יש במשושה?תשובה לשאלה: כמה אלכסונים יש במשושה? מספר האלכסונים במשושה הוא 9. אלכסון הוא קטע המחבר בין שני קודקודים של מצולע שאינם נמצאים על צלע אחת. הנוסחה לכמות האלכסונים […]