מזלות זודיאק
אסטרולוגיה

איזה מזל זה חודש ינואר

שאלהרוצה לדעת איזה מזל זה יוצא בחודש ינוארתשובה לשאלה: איזה מזל זה חודש ינואר ילידי חודש ינואר משוייכים למזלות הבאים: מזל גדי ומזל דלי. תאריכי מזל  גדי : 22 בדצמבר – 20 בינואר. תאריכי מזל דלי: 21 […]

מזלות זודיאק
אסטרולוגיה

איזה מזל זה חודש אפריל

שאלהרוצה לדעת איזה מזל זה יוצא בחודש אפרילתשובה לשאלה: איזה מזל זה חודש אפריל ילידי חודש אפריל משוייכים למזלות הבאים: מזל טלה ומזל שור. תאריכי מזל  טלה : 21 במרץ – 20 באפריל. תאריכי מזל שור: 21 […]

מזלות זודיאק
אסטרולוגיה

איזה מזל זה חודש מאי

שאלהרוצה לדעת איזה מזל זה יוצא בחודש מאיתשובה לשאלה: איזה מזל זה חודש מאי ילידי חודש מאי משוייכים למזלות הבאים: מזל שור ומזל תאומים. תאריכי מזל  שור : 21 באפריל – 20 במאי. תאריכי מזל תאומים: 21 […]

מזלות זודיאק
אסטרולוגיה

איזה מזל זה חודש נובמבר

שאלהרוצה לדעת איזה מזל זה יוצא בחודש נובמברתשובה לשאלה: איזה מזל זה חודש נובמבר ילידי חודש נובמבר משוייכים למזלות הבאים: מזל עקרב ומזל קשת. תאריכי מזל  עקרב : 24 באוקטובר – 21 בנובמבר. תאריכי מזל קשת: 22 […]

מזלות זודיאק
אסטרולוגיה

איזה מזל זה חודש אוקטובר

שאלהרוצה לדעת איזה מזל זה יוצא בחודש אוקטוברתשובה לשאלה: איזה מזל זה חודש אוקטובר ילידי חודש אוקטובר משוייכים למזלות הבאים: מזל מאזניים ומזל עקרב. תאריכי מזל  מאזניים : 23 בספטמבר – 23 באוקטובר. תאריכי מזל עקרב: 24 […]

מזלות זודיאק
אסטרולוגיה

איזה מזל זה חודש פברואר

שאלהרוצה לדעת איזה מזל זה יוצא בחודש פברוארתשובה לשאלה: איזה מזל זה חודש פברואר ילידי חודש פברואר משוייכים למזלות הבאים: מזל דלי ומזל דגים. תאריכי מזל  דלי : 21 בינואר – 18 בפברואר. תאריכי מזל דגים: 19 […]

מזלות זודיאק
אסטרולוגיה

איזה מזל זה חודש יולי

שאלהרוצה לדעת איזה מזל זה יוצא בחודש יוליתשובה לשאלה: איזה מזל זה חודש יולי ילידי חודש יולי משוייכים למזלות הבאים: מזל סרטן ומזל אריה. תאריכי מזל  סרטן : 22 ביוני – 22 ביולי. תאריכי מזל אריה: 23 […]

מזלות זודיאק
אסטרולוגיה

איזה מזל זה חודש אוגוסט

שאלהרוצה לדעת איזה מזל זה יוצא בחודש אוגוסטתשובה לשאלה: איזה מזל זה חודש אוגוסט ילידי חודש אוגוסט משוייכים למזלות הבאים: מזל אריה ומזל בתולה. תאריכי מזל  אריה : 23 ביולי – 22 באוגוסט. תאריכי מזל בתולה: 23 […]

מזלות זודיאק
אסטרולוגיה

איזה מזל זה חודש יוני

שאלהרוצה לדעת איזה מזל זה יוצא בחודש יוניתשובה לשאלה: איזה מזל זה חודש יוני ילידי חודש יוני משוייכים למזלות הבאים: מזל תאומים ומזל סרטן. תאריכי מזל  תאומים : 21 במאי – 21 ביוני. תאריכי מזל סרטן: 22 […]

מזלות זודיאק
אסטרולוגיה

איזה מזל זה חודש דצמבר

שאלהרוצה לדעת איזה מזל זה יוצא בחודש דצמברתשובה לשאלה: איזה מזל זה חודש דצמבר ילידי חודש דצמבר משוייכים למזלות הבאים: מזל קשת ומזל גדי. תאריכי מזל  קשת : 22 בנובמבר – 21 בדצמבר. תאריכי מזל גדי: 22 […]