תרגילים לחיזוק הבטן

שאלה

מעוניינת בתרגילים לחיזוק וחיטוב הבטן. תודה

תשובה לשאלה: תרגילים לחיזוק הבטן


הנה רשימה של תרגילי בטן לחיטוב ועיצוב הבטן. כל התרגילים הם עבודה עם משקל גוף ובלי אביזרים. יש גם תרגילים עם מתח.1: כפיפות בטן שלושת רבעי (3/4 sit up exercise) – לחץ לסרטון הסבר

2: תרגיל אופניים (air bike exercise) – לחץ לסרטון הסבר

3: נגיעות ידיים בעקבים לסירוגין (alternate heel touchers exercise) – לחץ לסרטון הסבר

4: הרמת אגן בברכיים כפופות (bent knee hip raise exercise) – לחץ לסרטון הסבר

5: כפיפות בטן אלכסונים ברך למרפק (cross body crunch exercise) – לחץ לסרטון הסבר

6: כפיפות בטן ידיים מורמות (crunch hands overhead exercise) – לחץ לסרטון הסבר

7: כפיפות בטן (crunches exercise) – לחץ לסרטון הסבר

8: כפיפות בטן בשיפוע שלילי (decline crunch exercise) – לחץ לסרטון הסבר

9: כפיפות בטן אלכסונים בשיפוע שלילי (decline oblique crunch exercise) – לחץ לסרטון הסבר

10: הרמת ברכיים לחזה בשיפוע חיובי (decline reverse crunch exercise) – לחץ לסרטון הסבר

11: כפיפות בטן מרפק לברך אלכסונים (elbow to knee exercise) – לחץ לסרטון הסבר

12: הרמת ברכיים לחזה על ספה (flat bench leg pull in exercise) – לחץ לסרטון הסבר

13: הרמת רגליים ישרות על ספה (flat bench lying leg raise exercise) – לחץ לסרטון הסבר

14: כפיפות צפרדע (frog sit ups exercise) – לחץ לסרטון הסבר

15: כפיפות בטן אולר (jackknife sit up exercise) – לחץ לסרטון הסבר

16: כפיפות בטן ג'נדה (janda sit up exercise) – לחץ לסרטון הסבר

17: ברכיים לחזה בשכיבה (leg pull in exercise) – לחץ לסרטון הסבר

18: כפיפות בטן אלכסונים על הריצפה (oblique crunches on the floor exercise) – לחץ לסרטון הסבר

19: תרגיל פלאנק (plank exercise) – לחץ לסרטון הסבר

20: כפיפות בטן הפוכות (reverse crunch exercise) – לחץ לסרטון הסבר

21: טוויסט רוסי (russian twist exercise) – לחץ לסרטון הסבר

22: ברכיים לחזה בישיבה (seated flat bench leg pull in exercise) – לחץ לסרטון הסבר

23: ברכיים לחזה על ספה (seated leg tucks exercise) – לחץ לסרטון הסבר

24: גשר צידי (side bridge exercise) – לחץ לסרטון הסבר

25: תרגיל אולר על הצד (side jackknife exercise) – לחץ לסרטון הסבר

26: עליות משכיבה לישיבה (sit up exercise) – לחץ לסרטון הסבר

27: הליכת עכביש (spider crawl exercise) – לחץ לסרטון הסבר

28: כפיפות בטן רגליים באוויר ב90 מעלות (tuck crunch exercise) – לחץ לסרטון הסבר

29: ספרינט בתליה על המתח (wind sprints exercise) – לחץ לסרטון הסבר

30: כפיפות בטן אלכסונים רגליים מורמות (oblique crunches exercise) – לחץ לסרטון הסבר

31: הרמת רגליים (bottoms up exercise) – לחץ לסרטון הסבר

32: הרמת ישבן בסמיכה (butt ups exercise) – לחץ לסרטון הסבר

33: תרגיל קוקון (cocoons exercise) – לחץ לסרטון הסבר

34: תרגיל בטן על המתח (גורילה) (gorilla chincrunch exercise) – לחץ לסרטון הסבר

35: הרמת ברכיים בתליה על המתח (hanging leg raise exercise) – לחץ לסרטון הסבר