שריפת קלוריות מתח

שאלה

מהי כמות הקלוריות שנשרפת בפעילות כמו: מתח?

תשובה לשאלה: שריפת קלוריות מתח

קיימת טבלה של פעילויות שנקראת – Compendium of Physical Activities. בטבלה זו יש ערכים שנקראים ערכי MET, המציינים פי כמה קלוריות שורפים בפעילות מסויימת לעומת מצב מנוחה

. לפי הטבלה ערך ה-MET של הפעילות: תרגיל מתח במאמץ קשה הוא: 8 MET.

את שריפת הקלוריות בפעילות מחשבים לפי משקל הגוף בקילוגרם כפול ערך ה-MET כפול משך זמן הפעילות ביחידות של שעה.

לדוגמא: אדם שמשקלו 65 קילוגרם המבצע תרגיל מתח במאמץ קשה למשך 60 דקות, ישרוף 520 קלוריות.