שריפת קלוריות בזומבה – כמה קלוריות שורפים בזומבה

שאלה


מישהו יודע כמה קלוריות שורפים בשיעור זומבה?האם שריפת הקלוריות בשיעור זומבה היא יותר גבוהה או יותר נמוכה משריפת הקלוריות בשיעורי סטודיו אחרים?

תשובה לשאלה: שריפת קלוריות בזומבה – כמה קלוריות שורפים בזומבה


במחקר (קישור למחקר) שבו השתתפו 19 נשים שהשתתפו בשיעור זומבה עם מדי דופק נמצא שממוצע שריפת הקלוריות בשיעור זומבה היא 369 קלוריות לשיעור ו9.5 קלוריות לדקה. שריפת הקלוריות תלויה גם במשקל הנבדק ורמת הכושר והמיומנות שלו בזומבה (הנבדקות היו בעלות נסיון קודם בזומבה). אפשר להתרשם משריפת הקלוריות בשיעור זומבה לפי משקל המשתתף  ובהשוואה לשיעור סטודיו אחרים בטבלה שבקישור שמתחת להודעה הזו.