שפרעם מיקוד, מי יודע?

שאלה

מי יודע מה המיקוד החדש של שפרעם? אני מתכוון כמובן למיקוד דואר ישראל.

תשובה לשאלה: שפרעם מיקוד, מי יודע?
ב2013 שינתה רשות הדואר את המיקודלפי מיקוד הדואר החדש המיקוד של שפרעם הוא בן 7 ספרות ולא 5 כמו שהיה במיקוד הישן. (קישור למידע).הנה מיקוד דואר ישראל החדש של שפרעם > 2020000