שכיבות סמיכה שריפת קלוריות

שאלה

מישהו יכול לומר לי מהי כמות הקלוריות שנשרפות בשכיבות סמיכה שריפת קלוריות?

תשובה לשאלה: שכיבות סמיכה שריפת קלוריות

קיימת טבלה של פעילויות שנקראת – Compendium of Physical Activities. בטבלה זו יש ערכים שנקראים ערכי MET, המציינים פי כמה קלוריות שורפים בפעילות מסויימת לעומת מצב מנוחה

. לפי הטבלה ערך ה-MET של הפעילות: שכיבות סמיכה במאמץ מתון הוא: 3.8 MET.

את שריפת הקלוריות בפעילות מחשבים לפי משקל הגוף בקילוגרם כפול ערך ה-MET כפול משך זמן הפעילות ביחידות של שעה.

לדוגמא: אדם שמשקלו 60 קילוגרם המבצע שכיבות סמיכה במאמץ מתון למשך 30 דקות, ישרוף 114 קלוריות.