שדי אברהם מיקוד, מי יודע?

שאלה

מי יודע מה המיקוד החדש של שדי אברהם? אני מתכוון כמובן למיקוד דואר ישראל.

תשובה לשאלה: שדי אברהם מיקוד, מי יודע?
ב2013 שינתה רשות הדואר את המיקודטוב שאתה שואל, כי המיקוד של שדי אברהם השתנה לפני מספר חודשים. (קישור למידע).מיקוד דואר ישראל עבור שדי אברהם הוא: 8548000