רשימת שמות הרחובות בנצרת

שאלה

מי יודע ומי שמע על מקום שמרכז רשימה של רחובות בישוב נצרת

תשובה לשאלה: רשימת שמות הרחובות בנצרת
בנצרת יש 687 רחובות. להלן רשימה של שמות רחובות בנצרת. מקור הנתונים הוא בפרסום של רשות האוכלוסין וההגירה, הפרסום מעודכן נכון לראשון בינואר 2012. (הרחובות מוצגים בסדר אלפביתי יורד)רשימת שמות הרחובות בנצרת:1. רחוב א-שוהדא'
2. רחוב אבן עאמר
3. רחוב אום קובי
4. רחוב אזור תעשיה א
5. רחוב אזור תעשיה ב
6. רחוב איכסאל
7. רחוב אל ואדי אל ג'וואני
8. רחוב אל-בישארה
9. רחוב אל-כורום
10. רחוב אל-פאח'ורה
11. רחוב אניס כרדוש
12. רחוב בי"ח איטלקי
13. רחוב ביח החולים הצרפתי
14. רחוב בילאל
15. רחוב ביר אבו אל ג'יש
16. רחוב ביר אל אמיר
17. רחוב גבל א-דולה
18. רחוב גבל חמודי
19. רחוב גרנד ניו הוטל
20. רחוב דרך א-סלאם
21. רחוב דרך עפולה
22. רחוב הגליל
23. רחוב המוסכים
24. רחוב הרובע הלטיני
25. רחוב ואדי אל-חאג'
26. רחוב ח'אלת עיסא
27. רחוב חאלת א-דיר
28. רחוב כרם א-סאחב
29. רחוב כרם אל-ג'מאל
30. רחוב נצרת
31. רחוב סאפוריה
32. רחוב סלזיאן
33. רחוב עומר אבן אל-חטאב
34. רחוב פאולוס השישי
35. רחוב פנורמה
36. רחוב רואוס אל-ג'יבאל
37. רחוב רח 1000
38. רחוב רח 1001
39. רחוב רח 1002
40. רחוב רח 1003
41. רחוב רח 1004
42. רחוב רח 1005
43. רחוב רח 1006
44. רחוב רח 1008
45. רחוב רח 1009
46. רחוב רח 1010
47. רחוב רח 1011
48. רחוב רח 1012
49. רחוב רח 1014
50. רחוב רח 1015
51. רחוב רח 1016
52. רחוב רח 1017
53. רחוב רח 1018
54. רחוב רח 1019
55. רחוב רח 1021
56. רחוב רח 1023
57. רחוב רח 1025
58. רחוב רח 1026
59. רחוב רח 1027
60. רחוב רח 1028
61. רחוב רח 1030
62. רחוב רח 1031
63. רחוב רח 1032
64. רחוב רח 1034
65. רחוב רח 1035
66. רחוב רח 1036
67. רחוב רח 1037
68. רחוב רח 1040
69. רחוב רח 1041
70. רחוב רח 1042
71. רחוב רח 1043
72. רחוב רח 1044
73. רחוב רח 1045
74. רחוב רח 1046
75. רחוב רח 1049
76. רחוב רח 1050
77. רחוב רח 1051
78. רחוב רח 1052
79. רחוב רח 1054
80. רחוב רח 1055
81. רחוב רח 1056
82. רחוב רח 1057
83. רחוב רח 1058
84. רחוב רח 1059
85. רחוב רח 1060
86. רחוב רח 1061
87. רחוב רח 1062
88. רחוב רח 1063
89. רחוב רח 1064
90. רחוב רח 1066
91. רחוב רח 1067
92. רחוב רח 1101
93. רחוב רח 1102
94. רחוב רח 1103
95. רחוב רח 1105
96. רחוב רח 1107
97. רחוב רח 1110
98. רחוב רח 1111
99. רחוב רח 1112
100. רחוב רח 1114
101. רחוב רח 1115
102. רחוב רח 1116
103. רחוב רח 1117
104. רחוב רח 1120
105. רחוב רח 1125
106. רחוב רח 114
107. רחוב רח 1181
108. רחוב רח 124
109. רחוב רח 127
110. רחוב רח 2001
111. רחוב רח 2002
112. רחוב רח 2003
113. רחוב רח 2004
114. רחוב רח 2005
115. רחוב רח 2006
116. רחוב רח 2007
117. רחוב רח 2008
118. רחוב רח 2009
119. רחוב רח 2011
120. רחוב רח 2013
121. רחוב רח 2015
122. רחוב רח 2016
123. רחוב רח 2017
124. רחוב רח 3001
125. רחוב רח 3002
126. רחוב רח 3003
127. רחוב רח 3004
128. רחוב רח 3005
129. רחוב רח 3006
130. רחוב רח 3007
131. רחוב רח 3008
132. רחוב רח 3009
133. רחוב רח 301
134. רחוב רח 3010
135. רחוב רח 3011
136. רחוב רח 3012
137. רחוב רח 3013
138. רחוב רח 3014
139. רחוב רח 3015
140. רחוב רח 3016
141. רחוב רח 3017
142. רחוב רח 3019
143. רחוב רח 3020
144. רחוב רח 3024
145. רחוב רח 3026
146. רחוב רח 3027
147. רחוב רח 3028
148. רחוב רח 3029
149. רחוב רח 303
150. רחוב רח 3030
151. רחוב רח 3031
152. רחוב רח 3032
153. רחוב רח 3033
154. רחוב רח 3035
155. רחוב רח 3036
156. רחוב רח 3037
157. רחוב רח 3038
158. רחוב רח 3039
159. רחוב רח 3040
160. רחוב רח 3041
161. רחוב רח 3042
162. רחוב רח 3043
163. רחוב רח 3044
164. רחוב רח 3045
165. רחוב רח 3050
166. רחוב רח 3100
167. רחוב רח 3101
168. רחוב רח 3103
169. רחוב רח 3104
170. רחוב רח 3105
171. רחוב רח 313
172. רחוב רח 321
173. רחוב רח 4000
174. רחוב רח 4003
175. רחוב רח 4004
176. רחוב רח 4005
177. רחוב רח 4006
178. רחוב רח 4008
179. רחוב רח 4009
180. רחוב רח 4010
181. רחוב רח 4011
182. רחוב רח 4012
183. רחוב רח 4013
184. רחוב רח 4014
185. רחוב רח 4015
186. רחוב רח 4016
187. רחוב רח 4017
188. רחוב רח 4018
189. רחוב רח 4019
190. רחוב רח 4020
191. רחוב רח 4021
192. רחוב רח 4022
193. רחוב רח 4023
194. רחוב רח 4024
195. רחוב רח 4025
196. רחוב רח 4026
197. רחוב רח 4027
198. רחוב רח 4028
199. רחוב רח 4029
200. רחוב רח 4030
201. רחוב רח 4031
202. רחוב רח 4032
203. רחוב רח 4033
204. רחוב רח 4035
205. רחוב רח 4036
206. רחוב רח 4037
207. רחוב רח 4038
208. רחוב רח 4039
209. רחוב רח 4041
210. רחוב רח 4042
211. רחוב רח 4043
212. רחוב רח 4044
213. רחוב רח 4045
214. רחוב רח 4046
215. רחוב רח 4047
216. רחוב רח 4048
217. רחוב רח 4049
218. רחוב רח 4050
219. רחוב רח 4051
220. רחוב רח 4052
221. רחוב רח 4053
222. רחוב רח 4055
223. רחוב רח 4056
224. רחוב רח 4057
225. רחוב רח 4058
226. רחוב רח 4059
227. רחוב רח 4062
228. רחוב רח 4063
229. רחוב רח 4064
230. רחוב רח 4065
231. רחוב רח 4066
232. רחוב רח 4067
233. רחוב רח 4068
234. רחוב רח 4069
235. רחוב רח 4070
236. רחוב רח 4071
237. רחוב רח 4072
238. רחוב רח 4073
239. רחוב רח 4074
240. רחוב רח 4075
241. רחוב רח 4076
242. רחוב רח 4077
243. רחוב רח 4078
244. רחוב רח 4079
245. רחוב רח 4080
246. רחוב רח 4081
247. רחוב רח 4082
248. רחוב רח 4083
249. רחוב רח 4084
250. רחוב רח 4085
251. רחוב רח 4087
252. רחוב רח 4088
253. רחוב רח 4089
254. רחוב רח 4090
255. רחוב רח 4091
256. רחוב רח 4093
257. רחוב רח 4094
258. רחוב רח 4095
259. רחוב רח 4097
260. רחוב רח 4100
261. רחוב רח 4101
262. רחוב רח 4102
263. רחוב רח 4103
264. רחוב רח 4104
265. רחוב רח 4105
266. רחוב רח 413
267. רחוב רח 5002
268. רחוב רח 5003
269. רחוב רח 5005
270. רחוב רח 5007
271. רחוב רח 5008
272. רחוב רח 5009
273. רחוב רח 5010
274. רחוב רח 5011
275. רחוב רח 5012
276. רחוב רח 5013
277. רחוב רח 5014
278. רחוב רח 5015
279. רחוב רח 5017
280. רחוב רח 5018
281. רחוב רח 5019
282. רחוב רח 5021
283. רחוב רח 5022
284. רחוב רח 5023
285. רחוב רח 5024
286. רחוב רח 5025
287. רחוב רח 5026
288. רחוב רח 5027
289. רחוב רח 5028
290. רחוב רח 5029
291. רחוב רח 5030
292. רחוב רח 5031
293. רחוב רח 5032
294. רחוב רח 5033
295. רחוב רח 5034
296. רחוב רח 5035
297. רחוב רח 5037
298. רחוב רח 5038
299. רחוב רח 5039
300. רחוב רח 5040
301. רחוב רח 5041
302. רחוב רח 5042
303. רחוב רח 5043
304. רחוב רח 5044
305. רחוב רח 5045
306. רחוב רח 5046
307. רחוב רח 5047
308. רחוב רח 5048
309. רחוב רח 5049
310. רחוב רח 5051
311. רחוב רח 5052
312. רחוב רח 5053
313. רחוב רח 5055
314. רחוב רח 5056
315. רחוב רח 5057
316. רחוב רח 5058
317. רחוב רח 5059
318. רחוב רח 5060
319. רחוב רח 5061
320. רחוב רח 5062
321. רחוב רח 5064
322. רחוב רח 5066
323. רחוב רח 5067
324. רחוב רח 5068
325. רחוב רח 5069
326. רחוב רח 5070


המשך רשימת רחובות בנצרת:327. רחוב רח 5071
328. רחוב רח 5072
329. רחוב רח 5073
330. רחוב רח 5074
331. רחוב רח 5075
332. רחוב רח 5076
333. רחוב רח 5077
334. רחוב רח 5078
335. רחוב רח 5079
336. רחוב רח 5080
337. רחוב רח 5081
338. רחוב רח 5082
339. רחוב רח 5083
340. רחוב רח 5084
341. רחוב רח 5086
342. רחוב רח 5087
343. רחוב רח 5088
344. רחוב רח 5089
345. רחוב רח 5090
346. רחוב רח 5091
347. רחוב רח 5092
348. רחוב רח 5093
349. רחוב רח 5096
350. רחוב רח 5097
351. רחוב רח 5098
352. רחוב רח 5099
353. רחוב רח 5100
354. רחוב רח 5101
355. רחוב רח 5102
356. רחוב רח 5103
357. רחוב רח 5104
358. רחוב רח 5105
359. רחוב רח 5106
360. רחוב רח 5107
361. רחוב רח 5108
362. רחוב רח 5109
363. רחוב רח 5110
364. רחוב רח 5112
365. רחוב רח 5113
366. רחוב רח 5114
367. רחוב רח 5115
368. רחוב רח 5116
369. רחוב רח 5117
370. רחוב רח 5118
371. רחוב רח 5119
372. רחוב רח 5120
373. רחוב רח 5121
374. רחוב רח 5122
375. רחוב רח 5124
376. רחוב רח 5128
377. רחוב רח 5129
378. רחוב רח 5130
379. רחוב רח 5136
380. רחוב רח 5137
381. רחוב רח 5140
382. רחוב רח 5141
383. רחוב רח 5160
384. רחוב רח 5161
385. רחוב רח 6001
386. רחוב רח 6002
387. רחוב רח 6003
388. רחוב רח 6004
389. רחוב רח 6007
390. רחוב רח 6008
391. רחוב רח 6009
392. רחוב רח 6010
393. רחוב רח 6011
394. רחוב רח 6012
395. רחוב רח 6013
396. רחוב רח 6014
397. רחוב רח 6015
398. רחוב רח 6017
399. רחוב רח 6018
400. רחוב רח 6019
401. רחוב רח 6020
402. רחוב רח 6022
403. רחוב רח 6023
404. רחוב רח 6024
405. רחוב רח 6025
406. רחוב רח 6026
407. רחוב רח 6028
408. רחוב רח 6029
409. רחוב רח 6030
410. רחוב רח 6031
411. רחוב רח 6032
412. רחוב רח 6033
413. רחוב רח 6034
414. רחוב רח 6035
415. רחוב רח 6036
416. רחוב רח 6037
417. רחוב רח 6038
418. רחוב רח 6039
419. רחוב רח 604
420. רחוב רח 6040
421. רחוב רח 6041
422. רחוב רח 6042
423. רחוב רח 6043
424. רחוב רח 6044
425. רחוב רח 6045
426. רחוב רח 6046
427. רחוב רח 6047
428. רחוב רח 6048
429. רחוב רח 6049
430. רחוב רח 6050
431. רחוב רח 6051
432. רחוב רח 6053
433. רחוב רח 6054
434. רחוב רח 6055
435. רחוב רח 6056
436. רחוב רח 6057
437. רחוב רח 6058
438. רחוב רח 6060
439. רחוב רח 6061
440. רחוב רח 6062
441. רחוב רח 6063
442. רחוב רח 6064
443. רחוב רח 6065
444. רחוב רח 6066
445. רחוב רח 6067
446. רחוב רח 6068
447. רחוב רח 6069
448. רחוב רח 6070
449. רחוב רח 6071
450. רחוב רח 6072
451. רחוב רח 6073
452. רחוב רח 6074
453. רחוב רח 6075
454. רחוב רח 6076
455. רחוב רח 6077
456. רחוב רח 6079
457. רחוב רח 6080
458. רחוב רח 6081
459. רחוב רח 6082
460. רחוב רח 6083
461. רחוב רח 6084
462. רחוב רח 6085
463. רחוב רח 6086
464. רחוב רח 6087
465. רחוב רח 6088
466. רחוב רח 6089
467. רחוב רח 6090
468. רחוב רח 6091
469. רחוב רח 6093
470. רחוב רח 6094
471. רחוב רח 6095
472. רחוב רח 6096
473. רחוב רח 6097
474. רחוב רח 6098
475. רחוב רח 6099
476. רחוב רח 6100
477. רחוב רח 6101
478. רחוב רח 6102
479. רחוב רח 6103
480. רחוב רח 6104
481. רחוב רח 6105
482. רחוב רח 6107
483. רחוב רח 6108
484. רחוב רח 6109
485. רחוב רח 6110
486. רחוב רח 6111
487. רחוב רח 6112
488. רחוב רח 6113
489. רחוב רח 6114
490. רחוב רח 6115
491. רחוב רח 6116
492. רחוב רח 6117
493. רחוב רח 6118
494. רחוב רח 6119
495. רחוב רח 6120
496. רחוב רח 6122
497. רחוב רח 6123
498. רחוב רח 6124
499. רחוב רח 6125
500. רחוב רח 6126
501. רחוב רח 6127
502. רחוב רח 6128
503. רחוב רח 6129
504. רחוב רח 6130
505. רחוב רח 6131
506. רחוב רח 6132
507. רחוב רח 6133
508. רחוב רח 6134
509. רחוב רח 6135
510. רחוב רח 6136
511. רחוב רח 6137
512. רחוב רח 6138
513. רחוב רח 6139
514. רחוב רח 6140
515. רחוב רח 6141
516. רחוב רח 6143
517. רחוב רח 6144
518. רחוב רח 6145
519. רחוב רח 6146
520. רחוב רח 6147
521. רחוב רח 6149
522. רחוב רח 6150
523. רחוב רח 6151
524. רחוב רח 6152
525. רחוב רח 6153
526. רחוב רח 6154
527. רחוב רח 6156
528. רחוב רח 6157
529. רחוב רח 6158
530. רחוב רח 6159
531. רחוב רח 6160
532. רחוב רח 6162
533. רחוב רח 6163
534. רחוב רח 6164
535. רחוב רח 6165
536. רחוב רח 6166
537. רחוב רח 6167
538. רחוב רח 6168
539. רחוב רח 6169
540. רחוב רח 6170
541. רחוב רח 6171
542. רחוב רח 6172
543. רחוב רח 6173
544. רחוב רח 6174
545. רחוב רח 6175
546. רחוב רח 6176
547. רחוב רח 6177
548. רחוב רח 6180
549. רחוב רח 6181
550. רחוב רח 6182
551. רחוב רח 6183
552. רחוב רח 6184
553. רחוב רח 6185
554. רחוב רח 6186
555. רחוב רח 6191
556. רחוב רח 6192
557. רחוב רח 6193
558. רחוב רח 6195
559. רחוב רח 6197
560. רחוב רח 7003
561. רחוב רח 7004
562. רחוב רח 7005
563. רחוב רח 7006
564. רחוב רח 7007
565. רחוב רח 7008
566. רחוב רח 7009
567. רחוב רח 7010
568. רחוב רח 7012
569. רחוב רח 7014
570. רחוב רח 7015
571. רחוב רח 7017
572. רחוב רח 7018
573. רחוב רח 7019
574. רחוב רח 702
575. רחוב רח 7020
576. רחוב רח 7021
577. רחוב רח 7022
578. רחוב רח 7023
579. רחוב רח 7024
580. רחוב רח 7025
581. רחוב רח 7026
582. רחוב רח 7027
583. רחוב רח 7028
584. רחוב רח 7029
585. רחוב רח 7030
586. רחוב רח 7031
587. רחוב רח 7033
588. רחוב רח 7034
589. רחוב רח 7035
590. רחוב רח 7036
591. רחוב רח 7037
592. רחוב רח 7038
593. רחוב רח 7039
594. רחוב רח 7040
595. רחוב רח 7041
596. רחוב רח 7042
597. רחוב רח 7043
598. רחוב רח 7044
599. רחוב רח 7045
600. רחוב רח 7046
601. רחוב רח 7047
602. רחוב רח 7049
603. רחוב רח 7050
604. רחוב רח 7051
605. רחוב רח 7052
606. רחוב רח 7053
607. רחוב רח 7054
608. רחוב רח 7055
609. רחוב רח 7056
610. רחוב רח 7057
611. רחוב רח 7058
612. רחוב רח 7059
613. רחוב רח 7060
614. רחוב רח 7061
615. רחוב רח 7062
616. רחוב רח 7063
617. רחוב רח 7064
618. רחוב רח 7065
619. רחוב רח 7066
620. רחוב רח 7069
621. רחוב רח 7070
622. רחוב רח 7071
623. רחוב רח 7072
624. רחוב רח 7073
625. רחוב רח 7074
626. רחוב רח 7080
627. רחוב רח 7082
628. רחוב רח 7083
629. רחוב רח 7085
630. רחוב רח 7086
631. רחוב רח 7087
632. רחוב רח 7090
633. רחוב רח 7100
634. רחוב רח 7101
635. רחוב רח 724
636. רחוב רח 8001
637. רחוב רח 8002
638. רחוב רח 8003
639. רחוב רח 8004
640. רחוב רח 8005
641. רחוב רח 8006
642. רחוב רח 8007
643. רחוב רח 8008
644. רחוב רח 8009
645. רחוב רח 8010
646. רחוב רח 8012
647. רחוב רח 8013
648. רחוב רח 8015
649. רחוב רח 8016
650. רחוב רח 8019
651. רחוב רח 802
652. רחוב רח 8020