רשימת רחובות בכפר קרע

שאלה

היכן ניתן לקבל רשימה של רחובות בכפר קרע?

תשובה לשאלה: רשימת רחובות בכפר קרע
בכפר קרע יש 41 רחובות. להלן רשימה של שמות רחובות בכפר קרע. מקור הנתונים הוא בפרסום של רשות האוכלוסין וההגירה, הפרסום מעודכן נכון לראשון בינואר 2012. (הרחובות מוצגים בסדר אלפביתי יורד)רשימת שמות הרחובות בכפר קרע:1. רחוב אלבאר
2. רחוב אלביאדר
3. רחוב אלג'ולאן
4. רחוב אלדסת
5. רחוב אלווסיה
6. רחוב אלחווארנה
7. רחוב אלט'הר
8. רחוב אלמהד
9. רחוב אלמזע'מתה
10. רחוב אלמטלה
11. רחוב אלמפאח'ר
12. רחוב אלמקאייל
13. רחוב אלסואניה
14. רחוב אלעדאסה
15. רחוב אלעירק
16. רחוב אלקבארה
17. רחוב אלקטאין
18. רחוב אם אלנור
19. רחוב אם סליטי
20. רחוב בין אלדרב
21. רחוב דבת אלמוע'ור
22. רחוב דחדאח אבו מורא
23. רחוב ח'לאיל אלעביד
24. רחוב ח'לת אלחיזווה
25. רחוב ח'לת אלסקיע
26. רחוב ח'לת זבדה
27. רחוב ח'לת שלח
28. רחוב חאקורת אלעסלי
29. רחוב ט'אהר יאסין
30. רחוב ט'הרת אבו סלימאן
31. רחוב ט'הרת אל סנדחאווי
32. רחוב ט'הרת נח'לה
33. רחוב כפר קרע
34. רחוב מקטל אבו אללימון
35. רחוב מרכז הכפר
36. רחוב סדר אבו אחמד
37. רחוב סדר אלערוס
38. רחוב סטלין
39. רחוב קעקור אלעבסה
40. רחוב קרית החינוך
41. רחוב שקיף זאייד

נתוני כניסה של גולשים שחיפשו מידע זהה בביטוי חיפוש שונים:רשימת שמות רחובות כפר קרע 39 כניסות.רשימת שמות רחובות בכפר קרע 41 כניסות.שמות של רחובות בכפר קרע 37 כניסות.שמות של רחובות כפר קרע 48 כניסות.