רשימת רחובות בג’לג’וליה

שאלה

מחפש בנרות רשימת רחובות בג’לג’וליה, מי יכול לעזור לי?

תשובה לשאלה: רשימת רחובות בג’לג’וליה
בג’לג’וליה יש 46 רחובות. להלן רשימה של שמות רחובות בג’לג’וליה. מקור הנתונים הוא בפרסום של רשות האוכלוסין וההגירה, הפרסום מעודכן נכון לראשון בינואר 2012. (הרחובות מוצגים בסדר אלפביתי יורד)רשימת שמות הרחובות בג’לג’וליה:1. רחוב ג’לג’וליה
2. רחוב רח 1
3. רחוב רח 10
4. רחוב רח 104
5. רחוב רח 105
6. רחוב רח 106
7. רחוב רח 108
8. רחוב רח 110
9. רחוב רח 112
10. רחוב רח 113
11. רחוב רח 122
12. רחוב רח 125
13. רחוב רח 126
14. רחוב רח 127
15. רחוב רח 128
16. רחוב רח 131
17. רחוב רח 132
18. רחוב רח 133
19. רחוב רח 134
20. רחוב רח 135
21. רחוב רח 136
22. רחוב רח 137
23. רחוב רח 140
24. רחוב רח 141
25. רחוב רח 144
26. רחוב רח 150
27. רחוב רח 151
28. רחוב רח 152
29. רחוב רח 153
30. רחוב רח 154
31. רחוב רח 155
32. רחוב רח 156
33. רחוב רח 158
34. רחוב רח 160
35. רחוב רח 162
36. רחוב רח 164
37. רחוב רח 165
38. רחוב רח 166
39. רחוב רח 167
40. רחוב רח 169
41. רחוב רח 170
42. רחוב רח 172
43. רחוב רח 186
44. רחוב רח 2
45. רחוב רח 87
46. רחוב רח 88

נתוני כניסה של גולשים שחיפשו מידע זהה בביטוי חיפוש שונים:רשימת שמות רחובות ג’לג’וליה 55 כניסות.רשימת שמות רחובות בג’לג’וליה 35 כניסות.שמות של רחובות בג’לג’וליה 36 כניסות.שמות של רחובות ג’לג’וליה 21 כניסות.