רשימת רחובות באעבלין

שאלה

היכן ניתן לקבל רשימה של רחובות באעבלין?

תשובה לשאלה: רשימת רחובות באעבלין
באעבלין יש 22 רחובות. להלן רשימה של שמות רחובות באעבלין. מקור הנתונים הוא בפרסום של רשות האוכלוסין וההגירה, הפרסום מעודכן נכון לראשון בינואר 2012. (הרחובות מוצגים בסדר אלפביתי יורד)רשימת שמות הרחובות באעבלין:1. רחוב אבו ח’רביש
2. רחוב אבו נח’לה
3. רחוב אל רג’ום
4. רחוב אלביאדר
5. רחוב אלג’בל
6. רחוב אלג’למה
7. רחוב אלח’לה
8. רחוב אלכרום
9. רחוב אלפס
10. רחוב אלשמאלי
11. רחוב אם אלשתויה
12. רחוב אעבלין
13. רחוב בח’ית
14. רחוב בין אלג’לאים
15. רחוב בלישה
16. רחוב גרעין הכפר
17. רחוב ואדי אלסהילה
18. רחוב מקתול
19. רחוב סירת אלעג’אל
20. רחוב עין אלתינה
21. רחוב ראס נעמה
22. רחוב שכונת מגרש כדורגל

נתוני כניסה של גולשים שחיפשו מידע זהה בביטוי חיפוש שונים:רשימת שמות רחובות אעבלין 38 כניסות.רשימת שמות רחובות באעבלין 40 כניסות.שמות של רחובות באעבלין 36 כניסות.שמות של רחובות אעבלין 23 כניסות.