רשימת מדינות העולם אקסל

שאלה

מחפש רשימה של מדינות העולם המסודרת בקובץ אקסל.

תשובה לשאלה: רשימת מדינות העולם אקסל


לחץ על הקישור הזה להורדת קובץ אקסל של רשימת שמות מדינות העולם בעברית ובאנגלית.

מקור הרשימה בספר העובדות העולמי שמוציא ארגון ה-CIAhttps://www.lamakama.co.il/רשימת מדינות העולם באקסל