רשימת אוניברסיטאות בקוסטה ריקה

שאלה

אני מחפש רשימה של אוניברסיטאות בקוסטה ריקה

תשובה לשאלה: רשימת אוניברסיטאות בקוסטה ריקה

להלן רשימת אוניברסיטאות בקוסטה ריקה

1) שם האוניברסיטה: Instituto Tecnológico de Costa Rica, קישור לאתר האוניברסיטה > http://www.itcr.ac.cr/

2) שם האוניברסיטה: International University of Humanities and Social Sciences, קישור לאתר האוניברסיטה > http://www.iuhs-edu.net/

3) שם האוניברסיטה: Universidad Adventista de Centro América, קישור לאתר האוניברסיטה > http://www.geocities.com/unadecacr/

4) שם האוניברסיטה: Universidad Autónoma de Centro América, קישור לאתר האוניברסיטה > http://www.uaca.ac.cr/

5) שם האוניברסיטה: Universidad Autonoma Monterrey, קישור לאתר האוניברסיטה > http://www.unam.ac.cr/

6) שם האוניברסיטה: Universidad Braulio Carrillo, קישור לאתר האוניברסיטה > http://www.ubcarrillo.com/

7) שם האוניברסיטה: Universidad Católica Anselmo Llorente, קישור לאתר האוניברסיטה > http://www.ucatolica.ac.cr/

8) שם האוניברסיטה: Universidad Central, קישור לאתר האוניברסיטה > http://www.ucentral.ac.cr/

9) שם האוניברסיטה: Universidad Centroamericana de Ciencias Empresariales, קישור לאתר האוניברסיטה > http://www.ucem.ac.cr/

10) שם האוניברסיטה: Universidad de Cartago Florencio del Castillo, קישור לאתר האוניברסיטה > http://www.uca.ac.cr/

11) שם האוניברסיטה: Universidad de Costa Rica, קישור לאתר האוניברסיטה > http://www.ucr.ac.cr/

12) שם האוניברסיטה: Universidad de Iberoamérica, קישור לאתר האוניברסיטה > http://www.unibe.org/

13) שם האוניברסיטה: Universidad de La Salle, קישור לאתר האוניברסיטה > http://www.ulasalle.ac.cr/

14) שם האוניברסיטה: Universidad del Diseño, קישור לאתר האוניברסיטה > http://www.unidis.ac.cr/

15) שם האוניברסיטה: Universidad del Turismo, קישור לאתר האוניברסיטה > http://www.utur.ac.cr/

16) שם האוניברסיטה: Universidad de San José, קישור לאתר האוניברסיטה > http://www.usj.ac.cr/

17) שם האוניברסיטה: Universidad Empresarial, קישור לאתר האוניברסיטה > http://www.unem.edu/

18) שם האוניברסיטה: Universidad Estatal a Distancia, קישור לאתר האוניברסיטה > http://www.uned.ac.cr/

19) שם האוניברסיטה: Universidad Federada de Costa Rica, קישור לאתר האוניברסיטה > http://www.ufederada.ac.cr/

20) שם האוניברסיטה: Universidad Fidélitas, קישור לאתר האוניברסיטה > http://www.ufidelitas.ac.cr/

21) שם האוניברסיטה: Universidad Fundepos Alma Mater, קישור לאתר האוניברסיטה > http://www.fundepos.ac.cr/

22) שם האוניברסיטה: Universidad Hispanoamericana, קישור לאתר האוניברסיטה > http://www.uhispanoamericana.ac.cr/

23) שם האוניברסיטה: Universidad Interamericana de Costa Rica, קישור לאתר האוניברסיטה > http://www.uicr.ac.cr/

24) שם האוניברסיטה: Universidad Internacional de las Américas, קישור לאתר האוניברסיטה > http://www.uia.ac.cr/

25) שם האוניברסיטה: Universidad Latina de Costa Rica, קישור לאתר האוניברסיטה > http://www.ulatina.ac.cr/

26) שם האוניברסיטה: Universidad Latinoamericana de Ciencia y Tecnología, קישור לאתר האוניברסיטה > http://www.ulacit.ac.cr/

27) שם האוניברסיטה: Universidad Libre de Costa Rica, קישור לאתר האוניברסיטה > http://www.ulicori.ac.cr/

28) שם האוניברסיטה: Universidad Nacional, קישור לאתר האוניברסיטה > http://www.una.ac.cr/

29) שם האוניברסיטה: Universidad Panamericana, קישור לאתר האוניברסיטה > http://www.upanamericana.net/

30) שם האוניברסיטה: Universidad para la Cooperación Internacional, קישור לאתר האוניברסיטה > http://www.uci.ac.cr/

31) שם האוניברסיטה: Universidad San Francisco de Sales (U.S.F.S ), קישור לאתר האוניברסיטה > http://www.universidadsanfrancisco.com/32) שם האוניברסיטה: Universidad San Juan de la Cruz, קישור לאתר האוניברסיטה > http://www.universidadsanjuan.ac.cr/

33) שם האוניברסיטה: Universidad San Marcos, קישור לאתר האוניברסיטה > http://www.usam.ac.cr/

34) שם האוניברסיטה: Universidad Santa Paula, קישור לאתר האוניברסיטה > http://www.terapia.or.cr/

35) שם האוניברסיטה: Universidad Veritas, קישור לאתר האוניברסיטה > http://www.uveritas.ac.cr/

36) שם האוניברסיטה: University for Peace, קישור לאתר האוניברסיטה > http://www.upeace.org/