רשימת אוניברסיטאות בניו זילנד

שאלה

אני מחפש רשימה של אוניברסיטאות בניו זילנד

תשובה לשאלה: רשימת אוניברסיטאות בניו זילנד

להלן רשימת אוניברסיטאות בניו זילנד

1) שם האוניברסיטה: Auckland University of Technology, קישור לאתר האוניברסיטה > http://www.aut.ac.nz/

2) שם האוניברסיטה: Christchurch Polytechnic Institute of Technology, קישור לאתר האוניברסיטה > http://www.cpit.ac.nz/

3) שם האוניברסיטה: Lincoln University, קישור לאתר האוניברסיטה > http://www.lincoln.ac.nz/

4) שם האוניברסיטה: Massey University, קישור לאתר האוניברסיטה > http://www.massey.ac.nz/

5) שם האוניברסיטה: Open Polytechnic, קישור לאתר האוניברסיטה > http://www.openpolytechnic.ac.nz/

6) שם האוניברסיטה: University of Auckland, קישור לאתר האוניברסיטה > http://www.auckland.ac.nz/

7) שם האוניברסיטה: University of Canterbury, קישור לאתר האוניברסיטה > http://www.canterbury.ac.nz/

8) שם האוניברסיטה: University of Otago, קישור לאתר האוניברסיטה > http://www.otago.ac.nz/

9) שם האוניברסיטה: University of Waikato, קישור לאתר האוניברסיטה > http://www.waikato.ac.nz/

10) שם האוניברסיטה: Victoria University of Wellington, קישור לאתר האוניברסיטה > http://www.vuw.ac.nz/