רשימת אוניברסיטאות במרוקו

שאלה

אני מחפש רשימה של אוניברסיטאות במרוקו

תשובה לשאלה: רשימת אוניברסיטאות במרוקו

להלן רשימת אוניברסיטאות במרוקו

1) שם האוניברסיטה: Al Akhawayn University, קישור לאתר האוניברסיטה > http://www.aui.ma/

2) שם האוניברסיטה: Ecole des Hautes Etudes Commerciales MAROC, קישור לאתר האוניברסיטה > http://www.hec.ac.ma/

3) שם האוניברסיטה: Ecole des Hautes Etudes en Gestion Informatique et Communication, קישור לאתר האוניברסיטה > http://www.edhec.ac.ma/

4) שם האוניברסיטה: Ecole Mohammadia d’Ingénieurs, קישור לאתר האוניברסיטה > http://www.emi.ac.ma/

5) שם האוניברסיטה: Ecole National d’Agriculture de Meknes, קישור לאתר האוניברסיטה > http://www.enameknes.ac.ma/

6) שם האוניברסיטה: Ecole Nationale d’Architecture, קישור לאתר האוניברסיטה > http://www.archi.ac.ma/

7) שם האוניברסיטה: Ecole Supérieure de Commerce et des Affaires, קישור לאתר האוניברסיטה > http://www.esca.ac.ma/

8) שם האוניברסיטה: Ecole Superieure des Télécommunications, קישור לאתר האוניברסיטה > http://www.suptelecom.net.ma/

9) שם האוניברסיטה: Ecole Supérieure d’Informatique et de Management, קישור לאתר האוניברסיטה > http://www.hightech.edu/

10) שם האוניברסיטה: Institut des Hautes Etudes de Management, קישור לאתר האוניברסיטה > http://www.hem.ac.ma/

11) שם האוניברסיטה: Institute of Management and Business Technology, קישור לאתר האוניברסיטה > http://www.imbt.ma/

12) שם האוניברסיטה: Institut National des Postes et Télécommunications, קישור לאתר האוניברסיטה > http://www.inpt.ac.ma/

13) שם האוניברסיטה: Institut Supérieur de Management et de Technologie (MATCI), קישור לאתר האוניברסיטה > http://www.matci.ac.ma/

14) שם האוניברסיטה: International Institute for Higher Education, קישור לאתר האוניברסיטה > http://www.iihem.ac.ma/

15) שם האוניברסיטה: ISFORT – Institut de Formation en Technologie Alimentaire, קישור לאתר האוניברסיטה > http://www.isfort.ac.ma/

16) שם האוניברסיטה: Université Abdelmalek Essadi, קישור לאתר האוניברסיטה > http://www.uae.ac.ma/

17) שם האוניברסיטה: Université Cadi Ayyad, קישור לאתר האוניברסיטה > http://www.ucam.ac.ma/

18) שם האוניברסיטה: Université Chouaib Doukkali, קישור לאתר האוניברסיטה > http://www.ucd.ac.ma/

19) שם האוניברסיטה: Université Hassan Ier – Settat, קישור לאתר האוניברסיטה > http://www.uh1.ac.ma/

20) שם האוניברסיטה: Université Hassan II – Aïn Chock, קישור לאתר האוניברסיטה > http://www.rectorat-uh2c.ac.ma/

21) שם האוניברסיטה: Université Hassan II – Mohammadia, קישור לאתר האוניברסיטה > http://www.uh2m.ac.ma/

22) שם האוניברסיטה: Université Ibn Toufail, קישור לאתר האוניברסיטה > http://www.univ-ibntofail.ac.ma/

23) שם האוניברסיטה: Université Ibn Zohr Agadir, קישור לאתר האוניברסיטה > http://www.esta.ac.ma/

24) שם האוניברסיטה: Université Mohammed Ier, קישור לאתר האוניברסיטה > http://www.univ-oujda.ac.ma/

25) שם האוניברסיטה: Université Mohammed V – Agdal, קישור לאתר האוניברסיטה > http://www.um5a.ac.ma/

26) שם האוניברסיטה: Université Mohammed V – Souissi, קישור לאתר האוניברסיטה > http://www.um5s.ac.ma/

27) שם האוניברסיטה: Université Moulay Ismail Meknès, קישור לאתר האוניברסיטה > http://www.rumi.ac.ma/

28) שם האוניברסיטה: Université Sidi Mohammed Ben Abdellah, קישור לאתר האוניברסיטה > http://www.usmba.ac.ma/