קרית ארבע רשימת שמות כל הרחובות

שאלה

היכן ניתן לקבל רשימה של רחובות בקרית ארבע?

תשובה לשאלה: קרית ארבע רשימת שמות כל הרחובות
בקרית ארבע יש 26 רחובות. להלן רשימה של שמות רחובות בקרית ארבע. מקור הנתונים הוא בפרסום של רשות האוכלוסין וההגירה, הפרסום מעודכן נכון לראשון בינואר 2012. (הרחובות מוצגים בסדר אלפביתי יורד)רשימת שמות הרחובות בקרית ארבע:1. רחוב אזור התעשייה
2. רחוב ארץ חמדה
3. רחוב אשמורת יצחק
4. רחוב בן יפונה
5. רחוב בתי אפרים
6. רחוב גבעת האבות
7. רחוב גור אריה
8. רחוב דוד המלך
9. רחוב הרב צבי יהודה
10. רחוב טבנקין
11. רחוב יאיר
12. רחוב יהושע בן נון
13. רחוב יוני נתניהו
14. רחוב ישיבה תיכונית
15. רחוב מכללת יהודה
16. רחוב מלון אשכולות
17. רחוב מעלות חברון
18. רחוב נופי ממרא
19. רחוב נחל אשכול
20. רחוב סולם אלדד
21. רחוב עמק חברון
22. רחוב קרית ארבע
23. רחוב רא"ם
24. רחוב רמת ממרא
25. רחוב שד החלוצים
26. רחוב שכ הקרוונים

נתוני כניסה של גולשים שחיפשו מידע זהה בביטוי חיפוש שונים:רשימת שמות רחובות קרית ארבע 65 כניסות.רשימת שמות רחובות בקרית ארבע 36 כניסות.שמות של רחובות בקרית ארבע 29 כניסות.שמות של רחובות קרית ארבע 23 כניסות.