קלנסווה רשימת רחובות

שאלה

אני צריך רשימה זמינה של שמות הרחובות בקלנסווה מי יודע איפה מוצאים רשימה כזו?

תשובה לשאלה: קלנסווה רשימת רחובות
בקלנסווה יש 67 רחובות. להלן רשימה של שמות רחובות בקלנסווה. מקור הנתונים הוא בפרסום של רשות האוכלוסין וההגירה, הפרסום מעודכן נכון לראשון בינואר 2012. (הרחובות מוצגים בסדר אלפביתי יורד)רשימת שמות הרחובות בקלנסווה:1. רחוב אזור דרום מערבי
2. רחוב אזור דרומי
3. רחוב אזור הכדורגל
4. רחוב אזור העירייה
5. רחוב אזור מזרחי
6. רחוב אזור מעל הנחל
7. רחוב אזור צפוני
8. רחוב קלנסווה
9. רחוב רח 1
10. רחוב רח 11
11. רחוב רח 111
12. רחוב רח 112
13. רחוב רח 113
14. רחוב רח 114
15. רחוב רח 115
16. רחוב רח 116
17. רחוב רח 117
18. רחוב רח 118
19. רחוב רח 119
20. רחוב רח 12
21. רחוב רח 120
22. רחוב רח 121
23. רחוב רח 123
24. רחוב רח 124
25. רחוב רח 126
26. רחוב רח 127
27. רחוב רח 128
28. רחוב רח 129
29. רחוב רח 13
30. רחוב רח 131
31. רחוב רח 132
32. רחוב רח 133
33. רחוב רח 134
34. רחוב רח 135
35. רחוב רח 136
36. רחוב רח 137
37. רחוב רח 138
38. רחוב רח 139
39. רחוב רח 14
40. רחוב רח 146
41. רחוב רח 148
42. רחוב רח 149
43. רחוב רח 15
44. רחוב רח 150
45. רחוב רח 151
46. רחוב רח 152
47. רחוב רח 155
48. רחוב רח 156
49. רחוב רח 158
50. רחוב רח 16
51. רחוב רח 17
52. רחוב רח 18
53. רחוב רח 19
54. רחוב רח 2
55. רחוב רח 20
56. רחוב רח 21
57. רחוב רח 25
58. רחוב רח 3
59. רחוב רח 30
60. רחוב רח 4
61. רחוב רח 40
62. רחוב רח 41
63. רחוב רח 42
64. רחוב רח 44
65. רחוב רח 5
66. רחוב רח 6
67. רחוב שכ כרמים

נתוני כניסה של גולשים שחיפשו מידע זהה בביטוי חיפוש שונים:רשימת שמות רחובות קלנסווה 24 כניסות.רשימת שמות רחובות בקלנסווה 34 כניסות.שמות של רחובות בקלנסווה 33 כניסות.שמות של רחובות קלנסווה 52 כניסות.