קינואה או דוחן? מה עדיף?

שאלה


שלום רציתי לדעת האם קינואה עדיפה על דוחן מבחינת הרכב החלבון שבה? 

תשובה לשאלה: קינואה או דוחן? מה עדיף?


על פי השוואה בין תכולת חומצות האמינו בקינואה לבין דוחן  http://ndb.nal.usda.govניתן לראות כי חומצת האמינו ליזין שהינה חומצת אמינו חיונית (כזו שגופנו אינו יכול לייצר בעצמה אלא חייב לקבל מהמזון) נמצאת בכמות רבה יותר בקינואה מאשר בדוחן (כמות מועטה של חומצה אמינו זו אופיינית להרכב החלבון של זרעים ממשפחת הדגניים אליהם משוייך הדוחן לעומת הקינואה הנמנת על משפחת הירבוזיים).מעבר לכך גם ארגינין (שחיונית רק במצבים מסויימים) מצויה בכמות גבוהה יותר בקינואה.חומצות האמינו אלנין וגליצין הנמצאות בכמות גבוהה יותר בדוחן אינן חומצות אמינו חיוניות.לסיכום כן, חלבון הקינואה עדיף על פני חלבון הדוחן. 


 

  

חומצות אמינו
קינואה (גרם ל 100 גרם לא מבושל)
דוחן (גרם ל 100 גרם לא מבושל)
Tryptophan 1
0.167
0.119
Threonine 1
0.421
0.353
Isoleucine 1
0.504
0.465
Leucine 1
0.840
1.4
Lysine 1
0.766
0.212
Methionine 1
0.309
0.221
Cystine 1
0.203
0.212
Phenylalanine 1
0.593
0.580
Tyrosine 1
0.267
0.340