צומח באות ת – צמח באות ת

שאלה

מעוניין בתשובה לשאלה דחופה! רוצה לדעת למשחק חי, דומם צומח אם אפשר לציין כאן באתר רשימה של צמחים באות ת, מישהו מכיר צמח שמתחיל באות ת

תשובה לשאלה: צומח באות ת – צמח באות ת


 תאנהתגית ארגמניתתגית ארצישראליתתגית מצויהתגית קייציתתודרה מזרחיתתודרה מעובהתודרה מצוייצתתודרה סיגיתתודרנית לבנהתולענית דוקרניתתורמוס ארץ-ישראליתורמוס ההריםתורמוס צהובתורמוס צר-עליםתורמוס שעירתות שחורתכלתן מזרחיתלת-מלען ארוךתלת-מלען מצויתלתן אלכסנדרוניתלתן ארץ-ישראליתלתן בואסיהתלתן בירותיתלתן בלאנשתלתן בלוטיתלתן גולתיתלתן דגולתלתן דו-גוניתלתן דוקרניתלתן דל-פרחיםתלתן האלמוותתלתן הארגמןתלתן הביצותתלתן הדורתלתן הכדוריםתלתן הכפתוריםתלתן המגןתלתן הנביאיםתלתן הפוךתלתן הקצףתלתן השדהתלתן ווילובתלתן זוחלתלתן חקלאיתלתן ישראליתלתן כוכבניתלתן לבידתלתן מאדיםתלתן מגובבתלתן משולחףתלתן נאהתלתן נחותתלתן סלמוניתלתן פלישתיתלתן צמירתלתן צר-עליםתלתן קיפודיתלתן קלוזתלתן רפהתלתן תריסניתמר מצויתמריר בינוניתמריר מרוקניתריסנית מלולהתריסנית שיכנית