צומח באות ר – צמח באות ר

שאלה

יש לי שאלה דחופה! דחוף צריך רשימת צמחים באות ר, מישהו מכיר צמח שמתחיל באות ר

תשובה לשאלה: צומח באות ר – צמח באות ר


 רב-גולה ערבירב-מוץ מחוספסרב-פרי בשרנירב-פרי מצוירב-רגל פשוטרגלת הגינהרוזמרין רפואירומוליאה זעירהרומוליאה סגלוליתרומוליאה צידוניתרומוליאת השלגרופיית היםרוריפה שרועהרוש עקודרותם המדברריבס המדברריבס חרמונירימון מצוירימונית הלוטםריסן דקרכפה גדולהרכפה דקת-שיבולתרכפה כרסניתרכפה לבנהרכפה מגובששתרכפה מזרחיתרכפה ערביתרכפה צהובהרכפה קטנת-פרחיםרכפת בואסיהרכפת הצבעיםרכפת ים-המלחרכפתן מדברירפרף ארוך-עוקציםרצועית הגלילרקפת יווניתרקפת מצויהרשתון השדותרתמה קוצניתרתמת הלבנון