צומח באות ק – צמח באות ק

שאלה

יש מצב שמישהו עונה לי על שאלה? אני צריך לחי דומם צומח רשימת צמחים באות ק, מישהו מכיר צמח שמתחיל באות ק

תשובה לשאלה: צומח באות ק – צמח באות ק


 קדד אדום-פרחיםקדד אהרנברגקדד ארצישראליקדד באר שבעקדד בירותיקדד בית-הלחמיקדד גדול-פריקדד דלילקדד דמשקאיקדד האורניםקדד האנקוליםקדד האצבעותקדד הטבעותקדד הנגבקדד הסיףקדד הקרקפותקדד השרףקדד זעירקדד חרמוניקדד ים-המלחקדד יפהקדד מדבריקדד מפורץקדד מצליבקדד מקומטקדד משולחףקדד נאהקדד ספרדיקדד פיינברוןקדד קדושקדד קהיריקדד קוטביקדד קוצניקדד קיפודיקדד קצר-שיבולתקדד קרקשיקוטב דו-זיזיקוטב מכניףקוטב מצויקוטב רךקוכיה הודיתקוסיניה חרמוניתקוציץ סוריקוצן גיארדוקוצן מכונףקוצן קיפחקורטם דקקורטם מכחילקורטם פרסיקורידלית הסלעיםקורידלית פיגמיתקורנית מקורקפתקזוארינה דקיקהקזוח עקוםקזוח תלת-קרניקחווינה חרמוניתקחוון אליעזרקחוון ארצישראליקחוון דל אונותקחוון הגלילקחוון הגממותקחוון החוףקחוון החרמוןקחוון הנגבקחוון הצבעיםקחוון חברוניקחוון יווניקחוון ים-המלחקחוון מצויקחוון פלישתיקחוונית מצויהקחוינה מקרינהקטלב מצויקידה שעירהקיטה סוככניתקיטה רותמיתקייצת מסולסלתקייצת קנדיתקיסוס החורשקיסוסית קוצניתקיפודית הקרקפתקיפודן בלנשקיפודן גיירדוקיפודן דביקקיפודן מצויקיפודן פלישתיקיצנית אשכוליתקיצנית כרתיתקיצנית צמרניתקיצנית צפופת-עליםקיקיון מצויקלינופודיון מנוצהקנה-סוכר גבוהקנה-סוכר מצריקנה מצויקנה קוצניקנרס סוריקערורית נאדיתקערורית סגולהקערורית שיחניתקצח הציפורןקצח השדהקצח זעיר פרחיםקצח ריסניקרד שסועקרדה דרומיתקרדה מכסיפהקרדומית השדהקרדמין שעירקרדריה מצויהקרוטלריה מצריתקריתמון ימיקרן-יעל סוריתקרנונית דביקהקרנונית דו-בדיתקרנונית לקויהקרנונית מדוקרנתקרנונית נפוחהקרנונית שבירהקרנונית שעירהקרנן טבועקרסולה מכונפתקרסולת השלוליתקרצף מבורךקרקפן נמוךקרקש צהובקרקש קיליקי