צומח באות ע – צמח באות ע

שאלה

מי יכול לתת לי תשובה? אני צריך לחי דומם צומח רשימה של צמחים באות ע, מישהו מכיר צמח שמתחיל באות ע

תשובה לשאלה: צומח באות ע – צמח באות ע


 עבדקן הדוריםעבדקן החוףעבדקן מצויעבקנה נדירעבקנה שכיחעגנן נימיעדן חד-שנתיעדעד הביצותעדעד הגלילעדעד המדברעדעד כחולעדעד מאובקעדעד רותמיעדעדית משובלתעדשה מזרחיתעדשה שיניתעדשת-מים גיבנתעדשת-מים זעירהעדשת-מים מצליבהעוגית החרמוןעוזרר אדוםעוזרר חד-גלעיניעוזרר סיניעוזרר קוצניעולש מצויעופרית אירופיתעוקץ-עקרב ארם-צובאעוקץ-עקרב בשרניעוקץ-עקרב גלוניעוקץ-עקרב ים-המלחעוקץ-עקרב מדבריעוקץ-עקרב סגלגל (שם זמני)עוקץ-עקרב עגול-עליםעוקץ-עקרב צהובעוקץ-עקרב ריחניעוקץ-עקרב שעירעוקץ-עקרב שרועעוקצר היערותעוקצר מצויעטיה זעירהעטיינית דו-אבקניתעטיינית דקהעטיינית מגובבתעטיינית פקטוריעטיינית קצרהעיריוני צהובעיריוני קצרעירית גדולהעירית נבובהעירית נטויהעירית צרת-עליםעכובית הגלגלעכנאי זיפניעכנאי יהודהעכנאי מגובבעכנאי נאהעכנאי שרועעלוק מצויעליעב מדוקרןעלקלוק דביקעלקלוק צהוב פרחיםעלקת החמניתעלקת החרמוןעלקת חרוקהעלקת מוטלעלקת מצריתעלקת נטויהעלקת סגולת-פרחיםעלקת רכת-שיערעלקת שולץעפעפית אשונהעפעפית גדולת-פרחיםעפעפית הקנוקנותעפעפית מצריתעפעפית עגולת-עליםעפעפית רבת-פרחיםעפעפית שרועהעפרון מפושקעפרון מרוחקעצבונית החורשעציון פרסיעקצוץ מזרחיעקר שעירער אצילערבה לבנהערבה מחודדתערבז דק-פרחיםערבז החוףערבז משובלערבז סוככניערברבה מרובעתערברבה שעירהערטל מדבריערטנית השדותערידת הביצותעריר הלבנוןערער אדוםערער ארזיערער ברושיערער גלעיניערר כריתיעשבה קההעשבת המרעהעשנן גדול-פריעשנן הגלילעשנן חשוףעשנן יהודהעשנן מטפסעשנן צפוףעשנן קטןעשנן רפואי