צומח באות ס – צמח באות ס

שאלה

יש לי שאלה דחופה! צריכה באופן דחוף רשימת צמחים באות ס, מישהו מכיר צמח שמתחיל באות ס

תשובה לשאלה: צומח באות ס – צמח באות ס


 סבונית השדהסביון אביביסביון ההריםסביון הערבותסביון יפוסביון פשוטסביון צהובסגולית חרמשיתסגולית מחומשתסגולית נאהסגינה זעירהסהרון משתלשלסווד איצטרובליסוויניה עדינהסולנום החדקסולנום המקורסולנום זיתניסולנום שחורסולנום שעירסומקן המשיסומקן מעוצהסומקן ענקיסוף הקריןסוף מצויסוף רחב-עליםסחלב איטלקיסחלב אנטוליסחלב הביצותסחלב הגלילסחלב השקיקסחלב מצויירסחלב נקודסחלב סוריסחלב פרפרניסחלב קדושסחלב ריחניסחלב שלוש-השינייםסחלבן החורשסיברה ננסיתסיגל עטויסיגל צנועסייפן התבואהסייפן סגולסילון קוצניסינפיטון ארצישראליסיסון קיפחסיסן אשוןסיסן זוניסיסנית הבולבוסיןסיסנית הביצותסיסנית הגינותסיסנית חד-שנתיתסירה קוצניתסכיכון משונןסלוודורה פרסיתסלסילה מצויהסלסילת הכרמלסלק מצויסם-כלב מזרחיסמבוק עשבוניסמבוק שחורסמר חדסמר מחוייץסמר מצויסמר מרצעניסמר ערביסמר קרקפתיסנא מדבריססבניה מצריתספלול השדהספלול מחוספסספלול מטפסספלול ססגוניספלול קטןספלילה טבוריתספלילה מצויהסקליגריה חרמוניתסקליגריה כרתיתסרפד הכדוריםסרפד צורבסרפד קרומיסתוונית בכירהסתוונית החרמוןסתוונית היורהסתוונית הנגבסתוונית הקליפותסתוונית התשבץסתוונית טוביהסתוונית ירושליםסתוונית קִצרת עלים