צומח באות מ – צמח באות מ

שאלה

כל הכבוד לכם על האתר ועל הזמן שאתם משקיעים באנשים, אני משחק חי דומם צומח אני חייב תמיד לזכות. יש לי בעיה שאני תמיד נתקע בשמות צמחים. אני צריך רשימה של צמחים באות מ, מישהו מכיר צמח שמתחיל באות מ

תשובה לשאלה: צומח באות מ – צמח באות מ


 מאירית קיצרת-עליםמגלית גדולת-פרחיםמגלית הדרוםמגלית מצריתמגלית משולשלתמגלית שרועהמגנונית כבונהמגנונית פקטורימגנונית פרושהמדד זוחלמדחול דוקרנימדחול הודימוצית קוצניתמוצנית קטנת-פרחיםמורטיה מחוספסתמורטיה מלבינהמורטיה קטנת-פרחיםמורינגה רותמיתמוריקה מבריקהמורית גדולהמורית קלוטהמורן החורשמושיובית הגלילמחומש לוליינימחטנית המדברמחטנית משובלתמחרוזת משונצתמחרוזת קשתיתמיאגרון אוזנימילה סוריתמימון הצפרדעיםמיש דרומימישויה פעמוניתמכבד הביצותמכנפיים מדברייםמלוח דיוויסמלוח דמוי-פירותמלוח ההריםמלוח הענבותמלוח מילרמלוח מלביןמלוח מפושקמלוח ספוגימלוח קטן-עליםמלוח קטן-פרימלוח קיפחמלוח רגלנימלוח שעיר-פרחמלוכיה משולשתמלוכיה נאכלתמלחית ארוכת-עליםמלחית אשונהמלחית אשלגניתמלחית הבוריתמלחית חומהמלחית מבאישהמלחית מזרחיתמלחית מסורגתמלחית נגדיתמלחית קשקשניתמליסה רפואיתמללנית מצריתמללנית ערביתמלעניאל הנוצותמלעניאל מצוימלעניאל קצר-מלעניםמלענן החוףמלענן יפה-שיערמלענן מנוצהמלענן קההמלענן ריסנימלענן שעיר-גלומהמלענת ארוכת-מלעניםמלפפון הנביאיםמלפפון משולשמלקולמיה אפריקניתמלקולמיה הרריתמלקולמיה חרוקהמניפנית גרוזיתמנכיה עדינהמנתור החוףמנתור המדברמנתור מחוספסמנתור מצוימנתור ערבימנתור קטן-פרחיםמסוריים מצוייםמסורן סרגלנימסמור סינימסרק ארצישראלימסרק כוכבימסרק מזרחימסרק שולמיתמעוג אפילמעוג השיחמעוג כרתימעוג מנוקדמעוג קיפחמעלה-עשן מדברימעריב משתלשלמצילות ארוכות-עוקץמצילות החוףמצילות מצוייצותמצילות שנהבמצילתיים מצוייםמציץ סורימצמרת שעירהמקור-חסידה ארוךמקור-חסידה גדולמקור-חסידה גזורמקור-חסידה חלמיתימקור-חסידה יפהמקור-חסידה מדברימקור-חסידה מלביןמקור-חסידה מפוצלמקור-חסידה מצוימקור-חסידה קירחמקור-חסידה רומאימקור-חסידה שעירמקור-חסידה תל-אביבימקור-חסידה תמיםמרבה-חלב מונפליינימרבה-חלב נגבימרגנית השדהמרגנית קטנהמרואה עבת-עליםמרווה ארצישראליתמרווה בוציניתמרווה דגולהמרווה כחולהמרווה מלבינהמרווה מנוצהמרווה מצויהמרווה מצריתמרווה מרושתתמרווה משולשתמרווה סוריתמרווה צמירהמרווה קוצניתמרווה רחבת-גביעמרווה ריחניתמרווה שסועהמרוות אייגמרוות החפיםמרוות המדברמרוות הפטלמרוות יהודהמרוות ירושליםמרונית סרגליתמרור הגינותמרור ימימרור מכחילמרור עדיןמרית מדבריתמרמר הלבנוןמרמר הנגבמרמר מצוימרסיה זעירהמרסיה יפהפיהמרסיליאה קטנהמרצענית ספרדיתמרקולית מצויהמררית החוףמררית כחולת-זרעוןמררית מצויהמררית סמורהמררית שסועהמרשנטיהמשיין גלילימשנצת קוצניתמשערת זהובהמשקפיים חרמונייםמשקפיים מצוייםמתלולן הערבותמתנן מצוימתנן שעירמתקה טובענית