צומח באות ל – צמח באות ל

שאלה

מי יכול לתת לי תשובה? רוצה לדעת למשחק חי, דומם צומח אם אתם יכולים לרשום כאן באתר רשימה של צמחים באות ל, מישהו מכיר צמח שמתחיל באות ל

תשובה לשאלה: צומח באות ל – צמח באות ל


 לבדן פנסילבנילִפתית מצויהלבנה רפואילבנונית ימיתלובד המדברלוביה מצריתלוגפייה צרפתיתלוטונית מדוקרנתלוטוס אילתילוטוס דקיקלוטוס הביצותלוטוס יהודהלוטוס מדברילוטוס מכסיףלוטוס מצוילוטוס מקריןלוטוס נאכללוטוס צר-עליםלוטוס קרחלוטוס ריסנילוטוס שעירלוטם מרוונילוטם שעירלוטמית דביקהלוטמית ערביתלוליינית מעובהלוניאה מגובבתלוניאה מחודדתלוניאה צרת עליםלוניאה קוצניתלוניאה ריכפתיתלוניאה שרועהלוע-ארי גדוללוע-ארי סיצילילועית ארוכת גביעלועית קטנהלוענית גדולהלוענית גדולת עליםלוענית החולותלוענית הלבנוןלוענית המדברלוענית יריחולוענית מפושקתלוענית מצויהלוענית פינרלוף ארצישראלילוף ירוקלוף מוארךלוף מנומרלופית מצויהלחך אזמלנילחך בלוטילחך בשרנילחך גדוללחך גלילילחך הודילחך החוףלחך המלחותלחך חום-לועלחך כרתילחך לופתלחך מלביןלחך מצוילחך סגלגללחך פעוטלחך ריסנילחך שסועלחן לבידליסאה סוריתליסימכיה מסופקתליפיה זוחלתלכיד איטלקילכיד הנחליםלכיד קוצנילנטנה ססגוניתלעוסית מטפסתלענה חד-זרעיתלענה שיחניתלענת המדברלענת יהודהלפופית החוףלפופית החיציםלפופית כפניתלפופית משולשתלפופית רגל-העזלפית סינילפית שיכניתלפסנה ענפהלקוקיה כריתיתלשון-אפעה קטנהלשון-אפעה רבת-עליםלשון-כלב הרריתלשון-כלב כרתיתלשון-פר איטלקיתלשון-פר מדבריתלשון-פר מזרחיתלשון-פר מצויהלשון-פר מצריתלשון-פר סמורהלשון-שור נגביתלשישית בוציניתלשישית הצבעיםלשישית מקומטתלשנן בובה