צומח באות כ – צמח באות כ

שאלה

כל הכבוד לכם על האתר ועל העזרה שאתם נותנים לאנשים, דחוף צריך רשימת צמחים באות כ, מישהו מכיר צמח שמתחיל באות כ

תשובה לשאלה: צומח באות כ – צמח באות כ


 כדורן ענףכדן נאהכדן סגולכדן קטן-פרחיםכדרורית המיםכוכב מצויכוכב ננסיכוכב ריחניכוכבית גדולהכוכבית חיוורתכוכבית מצויהכוכבן מצויכונדרילה סמרניתכוסנית ממולענתכחלית ההריםכליינית מצויהכליל החורשכלך דו-דוריכלך מצויכלך מרוקניכלך נגביכלכלך שעיר פריכלמינתה אפורהכלנית מצויהכמנון האניסכמנון כרתיכמנון ענףכמנון קיפחכנפה חרוקהכנפון זהובכנפן קוצניכסיה מחודדתכספסף חד-פרחיכף-אווז האשפותכף-אווז הגינותכף-אווז לבנהכף-אווז מבאישהכף-אווז רבת-עליםכף-אווז ריחניתכף-זאב אירופיתכף-חתול שרועהכף-עוף מנוצהכף-עוף פחוסהכף-צפרדע איזמלניתכף-צפרדע דגניתכף-צפרדע לחכיתכפיות שעירותכפתור החולותכרבה ספרדיתכרבולת אדומיתכרבולת התרנגולכרבולת מצויהכרבולת מקרינהכרבולת קטנהכרבולתן השדותכרוב החוףכרוב השמןכרוב כרתיכרוב שחורכריך אפרפרכריך החורשכריך הערבותכריך מחולקכריך מרוחקכריך רווחכריך שחוםכריך שעירכרכום גיארדוכרכום דמשקאיכרכום החרמוןכרכום השבכהכרכום חורפיכרכום חלמוניכרכום נאהכרכום צהבהבכרמלית נאהכרסתן נפוחכרפס הביצותכרפס ריחניכשות ארצישראליכשות גסכשות הקורניתכשות השדותכשות קוטשיכשות שטוח-פרחיםכתלה חריפהכתלית זעירהכתלית יהודהכתלית פורטוגליתכתמה עבת-שורשיםכתנן שרועכתרון גלוניכתרון זעיר-פרחכתרון כרתיכתרון עקרביכתריים אדמדמים