צומח באות ט – צמח באות ט

שאלה

יש מצב שמישהו עונה לי על שאלה? הקטגוריה הכי קשה לי במשחק חי, דומם, צומח, ארץ, עיר זה שמות של צמחים. יש מצב שמישהו מכניס כאן רשימה של צמחים באות ט, מישהו מכיר צמח שמתחיל באות ט

תשובה לשאלה: צומח באות ט – צמח באות ט


 טבורית נטויהטבק השיחטגטס קטנהטופח אדוםטופח ארך העמודטופח גדולטופח דביקטופח הגלילטופח זקוףטופח חד-שנתיטופח חכליליטופח ירושליםטופח כדוריטופח מצויטופח נאהטופח עדיןטופח קסיוסטופח רב-עלעליםטופח ריסניטופח שעירטופל אדוםטורגניה רחבת-עליםטורגניה שומריתטוריים זיפנייםטוריים מדברייםטוריים מצוייםטוריים צרי-עליםטוריים קטניםטיון דביקטיון חריףטיונית החולותטיסדליה שסועהטלפיון חרמוניטלפיון כדוריטמוס מזרחיטמוס מצויטפרוסיה נאהטרשנית שרועה