צומח באות ח – צמח באות ח

שאלה

מי יכול לענות לי? צריכה באופן דחוף רשימה של צמחים באות ח, מישהו מכיר צמח שמתחיל באות ח

תשובה לשאלה: צומח באות ח – צמח באות ח


 חבושית המטבעותחבלבל איטלקיחבלבל ארצישראליחבלבל גלוניחבלבל החוףחבלבל הלבנוןחבלבל המשיחבלבל השדהחבלבל השיחחבלבל זיתניחבלבל כפניחבלבל מצריחבלבל משובלחבלבל סוריחבלבל סיציליחבלבל עדיןחבלבל צמירחבלבל רפואיחבלבל שעירחבלבלן המשוכותחבליל מצויחבצלת החוףחבצלת הנגבחבצלת קטנת-פרחיםחגווית החומותחגווית שעירהחד-אבקן אדוםחד-שפה מצויחד-שפה תמיםחד שפה מזרחיחדעד הלבנוןחדעד קיפודניחוגית תמימהחוורית חרוזהחוזרר החורשחוח ספרדיחוח עקודחוחן אלכסנדרוניחוחן בלאנשחוחן הקנרסחוחן צמירחוחן קרדניחוטית הביצותחולית החוףחולית מצריתחומעה ורודהחומעה יפהחומעה מגובבתחומעה מגויידתחומעה מסולסלתחומעה משולחפתחומעה משוננתחומעה עטויהחומעת האווירוןחומעת החורשחומעת ראש-הסוסחופניים מצוייםחופניים קצרי גבעולחורשף השבכהחורשף חום-קשקשיםחורשף מצוייץחורשף נאהחורשף צהובחורשף קטן-קרקפותחזרזרת מחוספסתחטוטרן מצויחטמית הגלילחטמית זיפניתחטמית מאוצבעתחטמית מסורטטתחטמית עין הפרהחטמית קרחתחיטת הברחיטת הלחםחילף החולותחימצה שסועהחיננית הבתהחיננית חד-שנתיתחיננית רב-שנתיתחיעד ספרדיחיעד קנריחלביב יווניחלביב רותמיחלבינה מרושתתחלבלוב ארם-צובאחלבלוב בירותיחלבלוב הדגנייםחלבלוב החוףחלבלוב היםחלבלוב הכדוריםחלבלוב השיחחלבלוב השמשחלבלוב זוחלחלבלוב מאדיםחלבלוב מגובששחלבלוב מגורגרחלבלוב מגליחלבלוב מול-הלבנוןחלבלוב מצויחלבלוב מצריחלבלוב מרושתחלבלוב משונשןחלבלוב נטויחלבלוב סיניחלבלוב סמורחלבלוב עב-זרעחלבלוב עגול-עליםחלבלוב ענףחלבלוב פושטחלבלוב פעוטחלבלוב צמירחלבלוב צר עליםחלבלוב קהיריחלבלוב קוצניחלבלוב קטן-פריחלבלוב קעורחלבלוב רמוןחלבלוב שעירחלבלוב שעיר-פריחלבלוב שרועחלוק זוהריחלוק שעירחלוקה הרריתחלוקה ננסיתחלמונית גדולהחלמונית זעירהחלמונית צהובהחלמית גדולהחלמית זנוחהחלמית מצויהחלמית מצריתחלמית קטנת-פרחיםחמד המדברחמד הנגבחמנית מצויהחמציץ נטויחמציץ קטןחמשן זוחלחמשן נדירחנק מחודדחסה כחולת-פרחיםחסה מזרחיתחסה רותמיתחסה שיכניתחספסנית הלבנוןחספסנית השדהחספסנית זיפניתחספסת שרועהחסרף מזרחיחסת המצפןחסת השבטיםחפורית הפקעיםחפורית מוזרהחפורית מצויהחפורית קטנהחפורית קנריתחצב גלוניחצב מצויחרדל השדהחרדל לבןחרוב מצויחרחבינה חופיתחרחבינה חרמוניתחרחבינה חרמשיתחרחבינה טובעניתחרחבינה ירוקהחרחבינה מגובבתחרחבינה מכחילהחרטומית ערביתחריריים מצוייםחרמשית השדותחרצית דביקהחרצית השדותחרצית משוננתחרצית עטורהחשפונית עדינה