צומח באות ו – צמח באות ו

שאלה

יופי שאתם נותנים תשובות לאנשים, מבקש לדעת למשחק חי, דומם צומח אם אפשר לרשום כאן באתר רשימת צמחים באות ו, מישהו מכיר צמח שמתחיל באות ו

תשובה לשאלה: צומח באות ו – צמח באות ו


 וינקה עשבוניתויתניה משכרתוליסנריה סלולהולריינה איטלקיתולריינית הקריניםולריינית מאוצבעתולריינית מזרחיתולריינית משולחפתולריינית עטורהולריינית קוטשיולריינית קטועהולריינית קשת-פריורבורגינת פקטורובסקיורבנה רפואיתורבנה שרועהורד דביקורד הכלבורד צידוניורוניקה אפרפרהורוניקה לבנהורוניקה מבריקהורוניקה מזרחיתורוניקה סוריתורוניקה עדינהורוניקה פרסיתורוניקה קטנת פרחיםורוניקה קיסוסיתורוניקה קירחתורוניקת החולהורוניקת המיםורוניקת השדה