צומח באות ד – צמח באות ד

שאלה

יש מישהו שיכול לענות לי? אני משחק חי דומם צומח ואני חייב לנצח. אני תמיד נתקע בשמות צמחים. אני צריך רשימת צמחים באות ד, מישהו מכיר צמח שמתחיל באות ד

תשובה לשאלה: צומח באות ד – צמח באות ד


 דבורנית גדולהדבורנית דינסמורדבורנית הדבורהדבורנית הקטיפהדבורנית כחלחלהדבורנית נאהדבורנית צהובהדבורנית צהובת-שולייםדבורנית שחומהדבקה אפורהדבקה דקיקהדבקה זיפניתדבקה מפושקתדבקה משולשתדבקה משחירהדבקון הזיתדבקנית הפרקיםדבקנית עטורהדבקת האפוניםדבקת הדוריםדבקת החומותדבקת הלבנוןדבקת הנחליםדבקת הפטמותדבקת יהודהדבקת ירושליםדבקת סמואלסוןדבקת פלשתדבשה הודיתדבשה לבנהדבשה מחורצתדבשה סיציליתדגנה הודיתדגנין בירותידגנין מצוידגנין קההדו-כנף ריחניתדו-מוץ חוםדו-מוץ מעורקדו-פרית מכורבלתדו-פרית תמימהדו-פרק חופידו-קרן מדבריתדובדבן שרועדוגון ירושלמידודא רפואידודוניאה דביקהדוחן אשוןדוחן זוחלדוחן קיפחדולב מזרחידום מצרידונגית ארצישראליתדורבנית התבורדורבנית סגולהדורה רותמיתדורית רפהדורת ארם-צובאדושן שעירדחנית השלחיןדחנית התרנגוליםדטורה אכזריתדטורה זקופת-פרידטורה נטוית-פרידל-קרניים כרמלידלעת-נחש מצויהדלעת-נחש סוריתדם-המכבים האדוםדמומית ארץ-ישראליתדמומית משוננתדמומית עבת-שיבולתדמומית קטנת-פרידמיה לבידהדמסון כוכבנידנדנה רפואיתדנתונית החולותדק-זנב מכונףדק-זנב נימידק-זנב קשתנידרבה מחודדתדרבה משולחפתדרדית בינוניתדרדית מצויהדרדר אביבידרדר גדול-פרחיםדרדר גלדנידרדר החרחבינהדרדר הלבנוןדרדר המדברדרדר המכבדדרדר הערבותדרדר הקוריםדרדר חוחנידרדר כחולדרדר מצוידרדר מצרידרדר נאהדרדר נמוךדרדר ססגונידרדר צמרנידרדר קיפחדרדר קרומידרדרת צהובהדרכמונית מצריתדרכמונית סוריתדרכנית אפורהדרכנית מקופחתדרכנית שעירההגה מצויה