פעם שמעתי את המילה אלקרנט, מילת סלנג לאום המחובר אינטגרלית ליחידה אחרת, מי יכול לאשר את זה ולהביא דוגמה?

שאלה

תשובה לשאלה: פעם שמעתי את המילה אלקרנט, מילת סלנג לאום המחובר אינטגרלית ליחידה אחרת, מי יכול לאשר את זה ולהביא דוגמה?


שאלה מעניינת.לפי התגובות שבפורום הזה נראה שהביטוי אלקרנט או אנקרנט מקורו בסלנג בתחום הטיס ובעיברות של הביטוי המקורי באנגלית Anchor Nut שבעברית נשמע כמו אלקרנט או אנקרנט.אום עוגן הינו אום המסומרר למקומו בכדי לחבר פנלים ומשטחים גדולים.הגדרת המונח Anchor Nut במילון ראה בקישור הזהלמידע נוסף והסבר על Anchor Nut ראה בקישור הזהדוגמה ל Anchor Nut 

 סירטון הסבר על התקנת  Anchor Nut https://www.youtube.com/watch?v=5dh9aMyhgVY