על מי יושבים שבעה? על איזה בני משפחה יושבים שבעה?

שאלה

על מי צריך לשבת שבעה? על איזה קרובי משפחה צריך לשבת שבעה האם רק קרובים מדרגה ראשונה כמו הורים אח ואחות או גם על סבא, סבתא ודודים?

תשובה לשאלה: על מי יושבים שבעה? על איזה בני משפחה יושבים שבעה?ההלכה קבעה שבעה קרובים שעליהם יש להתאבל: אב ואם, בן ובת, אח ואחות, בן או בת זוג.קרובים אלו נזכרים בספר ויקרא כא 2 וכן: רמב"ם, ספר שופטים, הלכות אבל, פרק ב הלכה א; שולחן ערוך, יורה דעה, סימן שעד סעיף ד. ולכן שבעה יושב מי שאיבד הורה, בן זוג או בת זוג, אח, אחות, ילדה או ילד. כללי השבעה לא חלים על קרובי משפחה אחרים אם כי ברור שגם על אלה מתאבלים ומצטערים (קישור למידע). שאלות נפוצות מקרה פטירה של אח או אחות חורגיםלא צריך לשבת שבעה על אח חורג או אחות חורגת. אלא אם הוא אח אמיתי מצד של אחד ההורים ואז כן יושבים עליו שבעה  (קישור למידע).  מקרה פטירה של אב או אם חורגיםלפי ההסבר של הרב ירון דוראני לא חייבים לשבת שבעה על אב או אם חורגים. אבל מוסיף הרב ירון דוראני שמן הראוי לקחת חלק בשבעה והאבלות לשם הוקרת תודה  (קישור למידע).  מקרה פטירה של תינוקלא יושבים שבעה על תינוק שנפטר בתוך ה-30 הימים ראשונים של חייו וזאת משום שבתקופה זו הוא אינו נחשב כמי שהגיע למעמד של 'בר קיימא' (בעל יכולת קיום) ולכן מנהגי הקבורה והאבלות לגביו במסורת היהודית שונים. למעשה, משפחתו של תינוק כזה אינה נדרשת לקריעת הבגד כסמל לאבלות, לישיבת שבעה ולאמירת קדיש (ראה קישור). מקרה פטירה של אב מאמץלפי רבני ההוראה הרי על פי ההלכה כל אדם שחש בצער רב בפטירת אדם אחר יכול לנהוג במנהגי אבילות (אך לא בכל הדינים), ויש הסוברים שבן מאומץ צריך לנהוג אבילות בפטירת הוריו, וכן לשבת עליהם שבעה (קישור).ראו את תשובתו המפורטת של הרב יוסף אלנקווה שמנחה בן מאומץ באילו מנהגי אבלות לנהוג (כן לשבת שבעה) בקישור הזה מקרה פטירה של סבא או סבתאלפי רבני ההוראה הנכד לא חייב לשבת שבעה על הסבא או הסבתא. תשובה מפורטת בקישור הזה . מידע נוסף
חוברת מידע למשפחת הנפטר מטעם חברת קדישא. בחוברת מנהגים, תפילות והלכות אבלות (ראה קישור)