מתי יכנס לתוקף סל התרופות החדש?

שאלה

מתי תרופות שהיו עד עכשיו בסל יצאו משם ויגבה עליהן מחיר מלא?

תשובה לשאלה: מתי יכנס לתוקף סל התרופות החדש?


זה שנקבע סל תרופות חדש זה לא אומר שכל התרופות מהסל הישן “יוצאות” ותרופות חדשות מחליפות אותן.יש תרופות שנשארות ויש תרופות חדשות שיכולות להכנס.סל התרופות או יותר נכון עדכון סל שירותי הבריאות נקבע בכל שנה, כאשר הליך בחירת השירותים והתרופות שיופיעו בסל אורך כשנה שלמה.הנוהל הוא שיש וועדה ציבורית מאויישת ע”י נציגים אשר ממונים ע”י שר הבריאות ושר האוצר והנציגים הללו בוחנים את כל ההצעות של וועדות שונות שבודקות את השירותים והתרופות השונות.בסיומה של עבודת הוועדה הציבורית (וועדת הסל), הוועדה מחליטה על המלצות לעדכונים שונים בסל שירותי הבריאות.ההמלצות מגיעות לשר הבריאות  וזה מגיש אותן למועצת הבריאות שמייעצת לממשלה אם לאמץ את המלצות הסל  ולאחר מכן ההמלצות עוברות לאישור הממשלה.ברגע שסל הבריאות החדש מאושר ע”י הממשלה, משרד הבריאות אמור לפרסם באתר שלו את פירוט השירותים, התרופות והטכנולוגיות שאושרו ואת תאריך ההתחלה של מתן השירותים הללו.המצב לגביי סל שירותי הבריאות 2016 הוא כזה שאתמול ב10 לינואר 2016 אישרה הממשלה את המלצות וועדת הסל – ראה קישור. בעיקרון ההצעה להחלטת הממשלה קובעת שסל שירותי הבריאות 2016 יכנס לתוקף ב21 לינואר 2016 – ראה קישור.עכשיו צריך לחכות עד שההחלטה תפורסם ואיתה התאריך שבו יהיה עדכון בפועל של סל התרופות.אפשר להתעדכן באתר משרד הבריאות בקישור הזה.אפשר גם להתעדכן באתר משרד ראש הממשלה ולצפות בהחלטות הממשלה. אבל, נראה שהאתר מתעדכן בעיכוב של כמה ימים על פני האתר של משרד הבריאות – ראה קישור. מידע נוסףההמלצות על הרחבת סל שירותי הבריאות של וועדת הסל 2016 בקישור הזה.