משיכה עליונה בכדי לפתח גוף משולש מה עדיף רחב, צר או רגיל?

שאלה

אני רוצה לפתח גוף משולש ואמרו לי שאם אני אעשה מתח או תרגיל שנקרא משיכה עליונה או שגם קוראים לו משיכה בפולי עליון, אז זה יפתח לי גוף משולש. האם זה נכון? איך עדיף להחזיק את המוט? ברוחב כתפיים, צר או רחב?

תשובה לשאלה: משיכה עליונה בכדי לפתח גוף משולש מה עדיף רחב, צר או רגיל?

בכדי לפתח מה שנקרא "גוף משולש" או "לפתח כנפיים" צריך לעבוד על שרירי הגב ובמיוחד על שריר שנקרא: לטיסימוס דורסי בעברית: רחב גבי.תרגילי מתח, חתירה כנגד פולי עליון וגם תחתון עובדים על השריר הזה.לגביי הנושא של רוחב האחיזה ואיך הוא משפיע על הפעלת השרירים, אז לפי המחקר הזה שבדק את פעולת השרירים באחיזות השונות, ונראה שאין הבדל רציני בין האחיזות (יתרון קל לאחיזה ברוחב כתפיים). פירוט למעוניינים של תוצאות המחקר: כאשר בדקו את התנועה כולה מצאו:שבאחיזה צרה ובאחיזה ברוחב כתפיים מפעילים יותר כוח מאשר באחיזה רחבה (כפול מרוחב כתפיים).לא היה הבדל  בהפעלת שרירי הלטיסימוס, טרפז ואינפרספינטוס בין האחיזות השונות.משיכה עליונה ברוחב כתפיים הפעילה יותר את השריר הדו ראשי מאשר באחיזה צרה. כאשר חילקו את התנועה לחלק אקסנטרי וקונצנטרי (משיכה וחזרה) מצאו: בשלב הקונצטרי (כשמושכים) של התרגיל מצאו:שבאחיזה ברוחב כתפיים מפעילים יותר את הדו ראשי מאשר באחיזה צרה. בשלב האקסנטרי (כשחוזרים) של התרגיל מצאו:באחיזה רחבה מפעילים יותר את הלטיסימוס ואת האינפראספינטוס לעומת אחיזה צרה. אחיזה ברוחב כתפיים הפעילה יותר את הלטיסימוס מאשר אחיזה צרה.אחיזה ברוחב כתפיים מפעילה יותר את הדו ראשי מאשר אחיזה רחבה. http://journals.lww.com/nsca-jscr/Abstract/2014/04000/Effects_of_Grip_Width_on_Muscle_Strength_and.35.aspx