מרום גולן מיקוד, מי יודע?

שאלה

שמעתי ששינו את מיקוד הדואר, מישהו יודע מה המיקוד החדש של מרום גולן?

תשובה לשאלה: מרום גולן מיקוד, מי יודע?
מיקוד דואר ישראל השתנה בשנה האחרונהטוב שאתה שואל, כי המיקוד של מרום גולן השתנה לפני מספר חודשים. (קישור למידע).מיקוד דואר ישראל של מרום גולן הוא: 1243600