מקצוע באות ח – מקצועות באות ח

שאלה

יש מצב שמישהו עונה לי על שאלה? הקטגוריה הכי קשה לי במשחק חי דומם צומח זה שמות של מקצועות. יש מצב שמישהו מכניס כאן רשימת מקצועות באות ח, מישהו מכיר מקצוע באות ח

תשובה לשאלה: מקצוע באות ח – מקצועות באות ח


 חבלןחבר כנסתחבתן – יוצר חביות קישורחוקר פרטיחוקר טבעחייטחיילחלבן