מקצוע באות ב – מקצועות באות ב

שאלה

יש מצב שמישהו עונה לי על שאלה? הקטגוריה הכי קשה לי במשחק חי, דומם, צומח, ארץ, מקצוע זה שמות של מקצועות. יש מצב שמישהו מכניס כאן רשימת מקצועות באות ב, מישהו מכיר מקצוע באות ב

תשובה לשאלה: מקצוע באות ב – מקצועות באות ב


 בוחן רכבבוטנאיביוכימאיביולוגבל בויבלשבמאיבנאיבנקאי