מי הסבתא של ישו

שאלה


רוצה לדעת מי היא הסבתא של ישו?

תשובה לשאלה: מי הסבתא של ישו


לפי האמונה הנוצרית ישו הגיע לעולם כבנו של אלוהים.שמה של אמו של ישו הוא מרים שהייתה מאורסת ליוסף. אולם, לפי האמונה הנוצרית מרים התעברה מרוח הקודש.לכן הסבים היחידים שיש לישו הם מהצד של אימו מרים.הוריה של מרים הם:הסבתא של ישו:  אן (Ann).הסבא של ישו: יוהכים (Joachim).