מי היה אבא של אברהם אבינו ומי היתה אמא של אברהם

שאלה

מי יכול לומר לי מי היה האבא של אברהם אבינו? ומי הייתה גם אימא של אברהם?

תשובה לשאלה: מי היה אבא של אברהם אבינו ומי היתה אמא של אברהם


 אביו של אברהם אבינו היה תרח שהיה מצאצאיו של שם בן נח. שמה של אימא של אברהם לא מוזכרת במקרא. אבל לפי מדרש אגדה היא אמתלאי בת כרנבו.