מי אלה כעב תעופינה וכיונים אל ארובותיהם

שאלה

מה הפירוש של אלה כעב תעופינה וכיונים אל ארובותיהם? מאיפה מופיע הביטוי הזה ושמעתי שיש גם שיר, מישהו יודע איך קוראים לשיר ומה המילים?

תשובה לשאלה: מי אלה כעב תעופינה וכיונים אל ארובותיהם


הפסוק "מי אלה כעב תעופינה וכיונים אל ארבתיהם" מופיע בישעיהו פרק ס פסוק ח – ראה קישור.אחד הפרשנויות לפסוק הוא שהיונים מובאות בפסוק כמשל לקשר ההדוק הקיים בין ישראל לקב"ה או בין ישראל לירושלים.הקשר בין היונים וארובותיהם או שובכיהם הוא קשר אמיץ וקבוע ומתקיים גם לאחר שהיונה מתרחקת במסעה (ראה קישור).יש שיר שהלחינה נעמי שמר על בסיס הפסוקים שבישעיהו פרק ס והוא נקרא "בנייך מרחוק".מילים לשיר בנייך מרחוק – ראה קישורביצוע ע"י להקת הנח"לhttps://www.youtube.com/watch?v=yavA7DK-_Lg