מי אכל חרובים במערה

שאלה

שמעתי שיש סיפור ביהדות על מישהו שאכל חרובים במערה. אני לא זוכר מי, מישהו יודע מי אכל חרובים במערה?

תשובה לשאלה: מי אכל חרובים במערה

לפי המסורת היהודית רבי שמעון בר יוחאי ובנו אלעזר אכלו חרובים ושתו מים במשך 12 שנים לאחר שנאלצו להתחבא במערה מפני הרומאים.
לפי הסיפור בתלמוד הבבלי רבי שמעון בר יוחאי דיבר בגנות השלטון הרומי בארץ.
אחד מהמשתתפים בשיחה, יהודה בן גרים דיווח על כך לרומאים ורבי שמעון בר יוחאי נאלץ לברוח מפניהם בשל גזר דין מוות שהוטל עליו.
רבי שמעון בר יוחאי ובנו אלעזר התחבאו 12 שנים במערה בפקיעין וכל מה שאכלו שם היו פירות חרובים ושתו מים ממעיין שמצאו בדרך נס.
במשך כל 12 השנים כל מה שעשו רבי שמעון בר יוחאי ובנו היה ללמוד תורה כאשר כל גופם מכוסה חול עד צווארם (רק בזמן התפילה היו יוצאים ומתלבשים).
רק לאחר 12 שנה הגיע אליהו הנביא למערה והודיע להם כי קיסר רומא מת וגזרותיו מבוטלות.
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A8%D7%91%D7%99_%D7%A9%D7%9E%D7%A2%D7%95%D7%9F_%D7%91%D7%A8_%D7%99%D7%95%D7%97%D7%90%D7%99