מיקוד שתולים, מיקוד דואר ישראל חדש

שאלה

מעוניין לדעת מהו המיקוד החדש של שתולים?

תשובה לשאלה: מיקוד שתולים, מיקוד דואר ישראל חדש
ב2013 שינתה רשות הדואר את המיקודהמיקוד של שתולים באמת השתנה לאחרונה, לישובים קטנים נוספו 2 אפסים למיקוד. (קישור למידע).בבקשה, המיקוד של שתולים > 7928000