מיקוד שיבולים, מיקוד דואר ישראל חדש

שאלה

מעוניין לדעת מהו המיקוד החדש של שיבולים?

תשובה לשאלה: מיקוד שיבולים, מיקוד דואר ישראל חדש
ב2013 שינתה רשות הדואר את המיקודלפי מיקוד הדואר החדש המיקוד של שיבולים הוא בן 7 ספרות ולא 5 כמו שהיה במיקוד הישן. (קישור למידע).מיקוד דואר ישראל של שיבולים הוא: 8539200