מיקוד קריית עקרון, מיקוד דואר ישראל חדש

שאלה

מי יודע מה המיקוד החדש של קריית עקרון? אני מתכוון כמובן למיקוד דואר ישראל.

תשובה לשאלה: מיקוד קריית עקרון, מיקוד דואר ישראל חדש




מיקוד הדואר הישן הוחלף בתחילת שנת 2013



משנת 2013 מיקוד הדואר הוא בן 7 ספרות. (קישור למידע).



מיקוד דואר ישראל של קריית עקרון הוא: 7692000