מיקוד עופרים, מיקוד דואר ישראל חדש

שאלה

תשובה לשאלה: מיקוד עופרים, מיקוד דואר ישראל חדש
מיקוד דואר ישראל שונה בתחילת שנת 2013טוב שאתה שואל, כי המיקוד של עופרים השתנה לפני מספר חודשים. (קישור למידע).בבקשה, המיקוד של עופרים > 7194800