מיקוד סעד, מיקוד דואר ישראל חדש

שאלה

מעוניין לדעת מהו המיקוד החדש של סעד?

תשובה לשאלה: מיקוד סעד, מיקוד דואר ישראל חדש


ב2013 שינתה רשות הדואר את המיקודמשנת 2013 מיקוד הדואר הוא בן 7 ספרות. (קישור למידע).בבקשה, המיקוד של סעד > 8514000